För dig som inte kan fira gudstjänst i någon av våra kyrkor.

Här kommer en enkel gudstjänstordning för bön i hemmet.

Enkel gudstjänstordning för dig som inte kan delta i söndagsmässan

För att skydda mig själv eller andra kan det hända att jag inte kan eller bör delta i församlingens gemensamma gudstjänstfirande på söndagen. Vad kan jag då göra för att ändå fira den kristna söndagen?

Vi har alla tillgång till gudstjänster på radio eller i tv. Det är också fullt möjligt för den som vill att fira en enkel gudstjänst hemma och på så sätt påminnas om gemenskapen i Kristus med kyrkan över hela jorden. Här följer en enkel ordning för att ensam eller tillsammans med andra i sitt hem fira gudstjänst utifrån söndagens firningsämne. (Om du har tillgång till en psalmbok så kan det vara bra att veta att den oftast har både en bönboksdel och söndagarnas bibeltexter i slutet.) Psalmer kan alltid sjungas – och alltid läsas, tyst eller högt.

Om du känner att du behöver stöd i att samla tankarna kan du göra i ordning en plats särskilt för den här och andra bönestunder. Kanske med ett ljus att tända och något att fästa blicken vid, till exempel en ikon eller någon annan bild.

Ordning för bön i hemmet på palmsöndagen
I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Psalm
1. För att du inte tog det gudomliga
Dig till en krona
För att du valde smälek och fattigdom
Vet vi vem Gud är

2. För att du lydde fram till det yttersta
Döden på korset
Vet vi vad seger, vet vi vad väldighet
Vet vi vad Gud är

3. För att du nedsteg, hit till de plågade
Hit till de dömda
Vet vi att ingen ensamhet finns mer
Vet vi var Gud är

4. Därför ska alla sargade döende
Alla de dömda
Säga med alla heliga saliga
Jesus är Herre

5. Därför ska alla världar och varelser
Allt som varit
Är och ska komma en dag bekänna det
Jesus är Herre


DAGENS BÖN
O Gud,
vi tackar dig för att din Son blev människa
och tog på sig förnedring och lidande
ända till döden på korset.
Hjälp oss att följa honom
i tro och lydnad
och låt oss med honom
uppstå till evigt liv.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.


EVANGELIUM (Matteusevangeliet 21:1-11)
När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 'Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.'

Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: 'Hosianna' Davids son! 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' Hosianna i höjden! När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?” Och folket svarade: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.”


FÖRBÖN
Be för det som ditt hjärta är fullt av. Be för världen, för kyrkan, för människor du särskilt vill omsluta med din förbön.

Bönen kan avslutas med följande eller andra ord:

Jesus, dig söker jag,
min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,
som ett kargt och uttorkat land.
Fast jag inte kan ta emot din kropp och ditt blod
i altarets sakrament,
mätta ändå min hunger efter din närvaro,
du som, ensam kan fylla min tomhet,
och låt de människor jag möter idag [denna kommande vecka]
märka att du är i mig
och jag i dig. Amen.


HERRENS BÖN
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran,
i evighet. Amen.


SLUTBÖN
Må Faderns omsorg,
Sonens kärlek
och den heliga Andens tillgivenhet
omsluta mig/oss under dagens timmar,
när natten kommer
och när uppståndelsens morgon gryr.
Amen.


Källor:

Psalmen är hämtad ur den Svenska psalmboken, nr 38

Dagens bön och Evangelieläsningen är hämtade ur den Svenska evangelieboken.

Förslag till avslutning av förbönen är inspirerad av bibelord och hämtad ur bönboken Oremus.

Herrens bön återges i den ekumeniska version som påbjuds i Kyrkohandbok för Svenska kyrkan.

Slutbönen är hämtad ur Kyrkohandbok för Svenska kyrkan.


Stöd och hjälp
Om du behöver samtalsstöd kan du vända dig till din församling. Från sent på dagen till tidigt på morgonen går det att nå jourhavande präst genom att ringa 112 och be att få bli kopplad till jourhavande präst. Församlingar kan också förmedla annan hjälp, t ex med att handla mat om du sitter i karantän. Ta kontakt med din församling för mer information.