Fasteaktionen 14/2-28/3 -2021

Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger. Stöd Act Svenska kyrkans arbete för fred, jämställdhet och rättvisa. Swisha din gåva till 900 1223.

Just nu befinner sig världen i en unik och skrämmande situation. Den kräver globala lösningar, men den kräver också att vi hjälper varandra. Under de månader som coronapandemin har pågått har Act Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om att åtgärder som stängda gränser och utegångsförbud gör att människor förlorar arbeten, mattransporter inte når fram till flyktingläger och att våld i hemmen ökar.

 

De människor som drabbas hårdast av katastrofer är de som har minst möjlighet

att skydda sig. Att hålla distans till varandra kräver utrymme. Utrymme som inte finns när åtta personer delar ett rum utan kök. Distansarbete är omöjligt när överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten eller att sälja frukt och juice vid en vägkant. Tillgång till vatten, tvål och handsprit för att hålla en god handhygien är omöjligt för människor som bor i fattiga områden eller i flyktingläger.

 

De som är extra sårbara och utsatta måste få stöd. Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna av coronapandemin. När samhällen slagits sönder både socialt och ekonomiskt fortsätter Act Svenska kyrkan tillsammans med partner att arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat.

 

De samhällen vi vill vara en del av att bygga upp ska vara mer hållbara, demokratiska,

inkluderande och bättre rustade än tidigare. Tillsammans kan vi göra skillnad. Låt oss göra det.

Din gåva räddar liv!

 

 

Gåvor som förändrar

 

Prisexempel:

• 100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn.

• 200 kr räcker till en skoltermin för ett barn på flykt.

• 305 kr räcker till en veckas lön för en mentormamma.

• 330 kr räcker till att starta en självhjälpsgrupp.

• 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger.

• 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt.

• 1 445 kr kan stödja en hushållerska som förlorat sitt arbete under

coronapandemin.

För att rädda generationer

Mat och mediciner kan rädda liv men det kan också sagostunder på youtube, språklektioner som får dig att våga hoppas på en framtid och ett hembesök av en vuxen som orkar se dig göra. Pandemin har allvarligt förvärrat den humanitära krisen i Irak. Hoppet har börjat rinna ut för både barn och vuxna och läget är allvarligare än vad många av oss i Sverige känner till. Tillsammans kämpar vi mot klockan för att barn och unga som redan har förlorat allt  annat inte också ska förlora sin framtid.

 
Jasmina och Rasha
Hon, Jasmina, är 12 år. Hon bor i Daratu, ett område i den kurdiska provinsen Erbil i norra Irak. Hennes mamma Rasha och Jasminas fyra syskon är irakiska medborgare, på flykt i sitt eget land. Hon och syskonen; 13, 9, 7 och 2 år gamla, är alla utan sin pappa. Han dog under tiden då ISIS kontrollerade området de bodde i.

Där de nu bor är det psykiska och sociala lidandet bland barnen omfattande och området har alarmerande avsaknad av utbildningsmöjligheter eller sociala aktiviteter för barn.

Förut gick Jasmina i skolan och hon älskade det. Men sedan skolsystemet i Irak helt stängt ner på obestämd tid, både på grund av pandemin men också för att regeringen inte kan betala lärarlöner, och den undervisning som ges av frivilligorganisationer sker online, har hennes och syskonens utbildning uteblivit. Mamma Rasha berättar:

-          De är alltid hemma och de minns inte längre att de brukade tycka att det var roligt att gå i skolan.

Rasha är deprimerad och jätteorolig för barnens och sitt eget välmående.

-          Det här har påverkat deras utveckling och förståelse mycket negativt, de mår inte bra och om de inte får någon utbildning kommer garanterat deras liv bli ännu värre, förklarar hon.

I Irak är nu 11 miljoner barn utan skolgång. Regeringen i norra Irak har börjat stänga ner flyktingläger men människorna där har ingenstans att återvända till. Jasmina och hennes syskon räknas till den grupp av barn i området som löper allra störst risk att utsättas för trafficking, våldsextremister eller barnäktenskap. Tillsammans med partner försöker Act Svenska kyrkan få in dem i olika aktivitetsprogram.

-          Vi gör kontinuerligt hembesök hos de här barnen. Vi erbjuder online undervisning och förser utvalda familjer med surfplattor och internetkort om de saknar en smartphone så de kan delta. För de små barnen har vi sagostunder och för de lite större barnen undervisning i engelska, arabiska, kurdiska, matematik och naturvetenskap, berättar Emily Cooper, programsamordnare för Act Svenska kyrkans samarbetspartner i Irak.

Det kan vara riktigt utmanande att återinföra lusten att studera hemma, hos barn som varit utan skola i flera år. Vi är noga med att inte skrämma eller skuldbelägga barnen. Många barns mentala stress ökar också i åldrar när de själva på allvar börjar förstå vad förlusten av utbildning innebär för deras framtidsmöjligheter.

Sulaiman
Pandemin har allvarligt förvärrat den humanitära krisen i Irak, som på så många andra platser. Leveranser av förnödenheter och stöd till de allra mest utsatta har tvingats avbrytas. Många människor saknar det allra mest basala. De flesta av de hundratusentals människor som lever på flykt i Irak är livrädda att återvända till sina hemorter eller hemländer på grund av Islamiska staten som fortfarande hotar dem.

Han, Sulaiman från Syrien, arbetade tidigare inom media men tvingades fly när han publicerat en regimkritisk text. Han och hans dåvarande fru tillfångatogs och misshandlades svårt.  Hans fru återhämtade sig aldrig. Nu ligger Sulaiman på en madrass, under en filt. Han har cancer och har tappat mycket rörelseförmåga på grund av en stroke. Han bor i ett av flyktinglägren i Daratu. Det är svårt att få tag på mediciner och mat. Sulaimans nya fru är lärare och hon har inte fått någon lön under hela 2020. Familjen har länge varit beroende av goda grannars generösa hjälp men sedan pandemin bröt ut har allt stöd upphört.

-          Det är som att jag drabbats av ytterligare en cancer eller en stroke. Hur ska jag kunna betala hyra, köpa medicin eller ge mat till mina barn? Jag kan inte tänka på en framtid eftersom jag inte vet hur jag ska klara nästa månad. Den stressen dödar alla kreativa tankar om en framtid.

Pandemin försvårade alla leveranser och under en period förra året var Act Svenska kyrkans insatser de enda som kunde fortgå tack vare vårt lokala nätverk som hela tiden fanns på plats. Vi ställde tillsammans snabbt om vårt sätt att arbeta och det fungerade. Vi delade ut mat, kontanter och hygienartiklar. Vi skaffade också skyddsutrustning och spred information för att soppa spridningen av Covid-19.

-          Jag fick under sommaren en summa pengar så jag äntligen kunde köpa den medicin jag behövde. Det kändes underbart, berättar Sulaiman.

Rasha, barnen och Sulaiman. Alla hade de tidgare familj, jobb och ett vanligt liv. De söker nu vägar att orka fortsätta, de är vana att kämpa men de behöver ökade möjligheter och någon som tror på dem.

Unika möjligheter och 18 000 personer
Resursbristen och social distansering slår extra hårt mot människor som redan utsatts för våld, tortyr och förföljelse och som flera gånger om berövats sin trygghet, sina vänner, släkt och sitt hem. I lägret Domiz 1 i Erbil, har antalet självmord ökat sen utegångsförbuden började i mars förra året. Den mentala stressen och de minskade resurserna har lett till sammandrabbningar både i lägret men också mellan människor som flytt och den irakiska befolkningen som bor i områdena runt lägren.

Act Svenska kyrkans partner är just nu den enda organisation som tillåts arbeta med just psykosocialt stöd i lägret. Andra aktörer har på grund av stängda gränser tvingats hem.

-          Vi kan inte nog understryka vikten av att samarbeta med lokala medborgare i Irak och deras egna nätverk. När matleveranser nekades att föras in över Irakiska gränsen lyckades vi på omvägar ändå, vittnar Emily. De lokala samarbetena är också de som gör det möjligt för oss att vara kvar när andra aktörer måste återvända till sina hemländer.

Projektet i Erbil-provincen, där lägret Domiz 1 också ligger, når närmare 18 000 personer. Det startades av två män som själva tvingats fly från Syrien och som såg de fruktansvärda levnadsvillkoren i Daratu. Med sina mycket små medel började de starta en positiv utveckling bland de boende.

-          Jag träffade de här männen under ett besök i området 2016, berättar Rania Salameh, programsamordnare på Act Svenska kyrkan.

-          Jag skulle säga att det är just de här männens outtröttliga kamp för sina medmänniskor, att de lärt känna samhället så bra, och själva vet vad människorna i lägret behöver som gjorde att vi såg att det skulle komma mycket gott av att starta detta projekt. Vi vet att det är människors egen kunskap, deras engagemang och delaktighet som gör insatser effektiva och hållbara. Det har Act Svenska kyrkan lång erfarenhet av och vi vill alltid arbete MED människor vars liv vi är med och förändrar, förklarar Rania.

Act Svenska kyrkans absoluta fokus är nu att se till att kraftigt minska sårbarheten och stärka människors egen kapacitet att klara av att hantera sin livssituation och de effekter som väpnat våld och akuta psykosociala påfrestningar ger. Vi vill också minimera effekterna och spridningen av coronapandemin och tillföra trygghet och framtidsmöjligheter för barnen.

Act Svenska kyrkan vill vara en aktiv del i att rädda framtida generationer och förhindra att de här barnens liv och behov faller i glömska. Vi ser att det ligger i allas våra intressen att barn inte hamnar i barnarbete, trafficking, barnäktenskap eller extremisters järngrepp. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Sanna Bülow
Act Svenska kyrkan

 

Faktaruta
 

Det här är en del av det Act Svenska kyrkan gör i flyktingläger i Irak:

•        Aktiviteter för att öka det psykosociala välbefinnandet hos barn och ungdomar i riskzonen

•        Lektioner online i kurdiska, arabiska, engelska, naturvetenskap och matematik

•        Workshops för vårdnadshavare, barn och ungdomar om olika metoder för att skydda barn och ungdomar från risker som uppstår när man lever i flykt

•        Lånefond för investeringar och återuppbyggnad

•        Dela ut personlig skyddsutrustning till familjer i Domiz 1-lägret för att mildra spridningen av COVID-1

•        Trygga platser, skola och aktiviteter för barn i Domiz 1-lägret

 

Våra partner i Irak är:

•        JORD

•        Danish church aid