Fasteaktionen 2022

Hälsa, jämställdhet och tillgång till näringsriktig mat är en mänsklig rättighet, ändå är 45 miljoner människor i akut hungersnöd. Act Svenska kyrkan arbetar med partner över hela världen för att främja en hållbar och rättvis matförsörjning.