Fastan

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan handlar om att få tid för eftertanke och bön, och tid för att komma närmare Gud.

Fastan börjar på askonsdagen och i många kyrkor firas det askonsdagsmässa, som är en gudstjänst med nattvard. Fastan börjar 40 dagar före påsk och avslutas på påskafton.

Sista veckan i fastan kallas för stilla veckan eller passionsveckan. På söndagen har vi palmsöndagen och i slutet på veckan är det skärtorsdag och långfredag.

Att fasta innebär inte bara att man ska avstå från mat, det kan också betyda att du avstår från godis, kött, Facebook mm.
Vill du veta mer om fastan kan du läsa och klicka dig vidare här:

Läs mer om fastan här.