Digitala andakter

Här kan du se våra digitala andakter!

Nu under en begränsad tid kan vi inte fira Gudstjänster som vanligt i våra kyrkor. Vi kommer ha kyrkorna öppna för egen andakt och bön, mellan kl. 10-14 på söndagar. Varmt välkomna dit in! Om ni inte vågar eller kan komma till kyrkan, så finns det en digital andakt på vår hemsida och Facebook varje söndag. Vill man fira en hel gudstjänst eller lyssna till en radioandakt finns det goda alternativ i Sveriges Radio och Sveriges Television.


https://sverigesradio.se/gudstjansten

https://www.svtplay.se/gudstjanst

 

Andakt på Heliga trefaldighets dag

Gud - Fader, Son och Ande

Askgravplatsen i Långasjö

Andakt på Pingstdagen

Den heliga anden

Andakt söndagen före pingst

Hjälparen kommer

Andakt Kristi himmelsfärds dag

Herre över allting

Emmaboda kyrkogård

Digital Emmausvandring på Annandag påsk

Möte med den uppståndne

Andakt Påskdagen

Kristus är uppstånden

Askgravplatsen i Långasjö

Andakt Skärtorsdagen

Det nya förbundet

Andakt på Palmsöndagen

Vägen till korset

Långasjö kyrka

Andakt andra söndagen i fastan

Den kämpande tron

Andakt Fastlagssöndagen

från Algutsboda kyrka

Andakt på Kyndelsmässodagen

från Emmaboda kyrka

Andakt Septuagesima

från Långasjö kyrka

Andakt Trettondedag jul

från Långasjö kyrka

Andakt på nyårsdagen

"I Jesu namn"

Nyårshälsning

från Långasjö kyrka

Andakt Annandag jul

"Martyrerna"

Julotta

"Jesu födelse"

Andakt Julafton

"Samling vid krubban"