Digitala andakter

Här kan du se våra digitala andakter!

Nu under en begränsad tid kan vi inte fira Gudstjänster som vanligt i våra kyrkor. Vi kommer ha kyrkorna öppna för egen andakt och bön, mellan kl. 10-14 på söndagar. Varmt välkomna dit in! Om ni inte vågar eller kan komma till kyrkan, så finns det en digital andakt på vår hemsida och Facebook varje söndag. Vill man fira en hel gudstjänst eller lyssna till en radioandakt finns det goda alternativ i Sveriges Radio och Sveriges Television.


https://sverigesradio.se/gudstjansten

https://www.svtplay.se/gudstjanst

 

Andakt 1 söndagen efter trefaldighet

Vårt dop

Andakt på Heliga trefaldighets dag

Gud - Fader, Son och Ande

Askgravplatsen i Långasjö

Andakt på Pingstdagen

Den heliga anden

Andakt söndagen före pingst

Hjälparen kommer

Andakt Kristi himmelsfärds dag

Herre över allting

Andakt 5 söndagen i påsktiden

Att växa i tro

Andakt fjärde söndagen i påsktiden

Vägen till livet

Andakt 3 söndagen i påsktiden

Den gode herden

Andakt andra söndagen i påsktiden

Påskens vittnen

Emmaboda kyrkogård

Digital Emmausvandring på Annandag påsk

Möte med den uppståndne

Andakt Påskdagen

Kristus är uppstånden

Askgravplatsen i Långasjö

Andakt Skärtorsdagen

Det nya förbundet

Andakt på Palmsöndagen

Vägen till korset

Andakt jungfru Maria bebådelsedag

Guds mäktiga verk

Andakt Midfastosöndagen

Livets bröd

Askgravplatsen i Långasjö

Andakt tredje söndagen i fastan

Kampen mot ondskan

Långasjö kyrka

Andakt andra söndagen i fastan

Den kämpande tron

Andakt första söndagen i fastan

Prövningens stund

Andakt Askonsdagen

Andakt Fastlagssöndagen

från Algutsboda kyrka

Andakt på Kyndelsmässodagen

från Emmaboda kyrka

Andakt Septuagesima

från Långasjö kyrka

Andakt tredje söndagen efter Trettondedagen

från Algutsboda kyrka

Andakt andra söndagen efter Trettondedagen

från Vissefjärda

Andakt första söndagen efter Trettondedagen

"Jesu dop"

Andakt Trettondedag jul

från Långasjö kyrka

Andakt söndagen efter nyår

"Guds hus"

Andakt på nyårsdagen

"I Jesu namn"

Nyårshälsning

från Långasjö kyrka

Andakt Annandag jul

"Martyrerna"

Julotta

"Jesu födelse"

Andakt Julafton

"Samling vid krubban"