Digital Sinnesroandakt den 11 juni

Sinnesroandakt från Emmaboda kyrka

Du hittar ordningen för gudstjänsten den 26 april här

Ordning för Sinnesroandakt om Hopp

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

PSALM 190 – Bred dina vida vingar


1. Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig,
och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig.
Bliv du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar få leva av din nåd.

2. Förlåt mig alla synder, mig rena i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god.
Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter till nattens vila gå.

 

BETRAKTELSE OCH BIBELORD

 

FÖRBÖN

Idag tänder jag mitt ljus för alla dem som när jag varit hoppkuvad varit mina personhopp. De som har haft Gud som ledsagare i att vara medmänniska...

 

Jag lägger min sten för de gånger jag själv inte orkat vara ett personhopp för någon annan... Gud, du får bära det....

 

Jag ber en bön för alla de som just i denna stund kämpar mellan hopp och förtvivlan på olika sätt... Som känner sig hoppkuvade och inte hittar någon väg ut... Gud, visa att du finns där, att du stöttar bär och leder...

Gud ge mig sinnesro
Att acceptera det jag inte kan förändra
Mod att förändra det jag kan
Och förstånd att inse skillnaden.
Amen

 

PSALM 769 – Gud i dina händer

1. Gud, i dina händer vilar jag i tro,
vilar i din värme och din ro.
Varje brustet hjärta, varje skadad själ
famnar du i nåd och gör den hel.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.


2. Gud i dina händer vilar jag i bön,
växer glädjens tro och hoppets frön.
Du har oss försonat: Jesu Kristi död
Räddar oss till liv i överflöd.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.


3. Gud, i dina händer får jag gråta ut,
gråten delar du tills den tar slut.
Gud, du känner ondskan, i din egen kropp.
Att du delar smärtan ger mig hopp.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.


4. Gud, i dina händer lägger jag mig ned.
När jag går till vila är du med.
Dina händer bär mig genom rum och tid.
Jag förblir i ljuset i din frid.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.

 

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

VÄLSIGNELSEN

 

POSTLUDIUM