Digital gudstjänst den 9 augusti

Gudstjänst från Långasjö kyrka, Nionde söndagen efter trefaldighet

Du hittar ordningen för gudstjänsten här

Ordning för Nionde söndagen efter trefaldighet

Temat för dagen är: Goda förvaltare

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Livets Gud,

som gett oss uppdrag

att förvalta din skapelse,

hjälp oss att vårda och värna den

med ansvar och vishet,

för allt levandes skull.

I Jesu namn.

Amen.

 

Psalm 748 – Vi ger dig denna nya dag

1. Vi ger dig denna nya dag, o Herre

Se vår längtan att få leva helt.

Vår kraft, vår svett vårt liv bär vi fram till dig.

Vi lever i vår väntan på din återkomst

i vår väntan på din återkomst

 

2. Så tag emot vårt arbete, o Herre

kampen dag för dag för livets skull.

Vår frukt, vårt bröd, vårt vin bär vi fram till dig.

Vi tackar dig för nåden att få dela liv,

tack för nåden att få dela liv.

 

3. Ett fåtal lever utan kamp och möda.

Alltför många vandrar smärtans väg,

den väg som du har gått, törnbekrönte kung.

Förtrogen med vår smärta möter du oss här,

med vår smärta möter du oss här.

 

 4. Vi ger dig allt vårt hopp och all vår längtan

efter en rättfärdigare värld.

Vår tro, vårt hopp, vår kamp bär vi fram till dig.

Vi vet att du ska komma med din frid och fred,

du skall komma med din frid och fred

EVANGELIUM (Lukasevangeliet 16:1-13)

Jesus sade också till sina lärjungar: ”Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.’ Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.’ Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. ’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’ Sedan frågade han näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ – ’Hundra tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’”

Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. ”Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.

Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er?

Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud, vi kommer till dig med vår längtan och vår bön.

Vi ber för världen.

För djur, natur och människor som lider av klimatförändringarna.

För alla som drabbas av krig och konflikt.

Kom med din Ande, gör oss och världens ledare kloka och handlingskraftiga.

Tack för att du hör vår bön, och möter oss med kärlek.

 

Gud, vi ber för vår kyrka.

Om öppenhet, glädje och kraft att sprida evangelium.

Vi ber att vårt pastorat skall få fortsätta leva och växa,

så att ditt ord når alla människor som lever här.

Idag ber vi särskilt för våra ungdomar som snart skall konfirmeras,

att de skall få en härlig och givande högtid.

Kom med din Ande, och hjälp oss att skapa en god gemenskap

där du får vara i centrum.

Tack för att du hör vår bön, och möter oss med kärlek.

 

Gud, vi ber för oss själva.

För alla som mist sina arbeten,

för dem som oroar sig för framtiden, för de sjuka och ensamma.

Vi ber för alla barn, att de skall få växa upp i trygghet och kärlek.

Vi ber för dem som vi tyst nämner vid namn inför dig… (paus)

Kom med din Ande, och gör oss öppna för varandra.

Tack för att du hör vår bön, och möter oss med kärlek.

 

Tack Gud, för att du alltid är med oss- i mörka dagar och i ljusa,

i liv och död, nu och alltid. Amen.

 

 HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

Psalm 814 – Här vid stranden

1. Här vid stranden nära vattnet

finns en plats som ger mig ro

Här vid stranden nära vattnet

fylls mitt inre utav tro

Här får jag vila

och Du finns här

mitt i livets kamp och strid

Här får jag vila

och Du finns här

med din nåd för varje tid

 

2. Här vid stranden nära vattnet

gav Du mat i överflöd

Här vid stranden nära vattnet

värmer ännu eldens glöd

Här får jag vila… 

 

3. Här vid stranden nära vattnet

talar Du till oss idag

Här vid stranden nära vattnet

är mitt svar Se här är jag

Här får jag vila…

  

VÄLSIGNELSEN

 

 POSTLUDIUM

”Andante Cantabile” Kompositör: Rudolph Magnus Forwald

 
---------------

Dagens kollekt går till Suicide Zero

 Swishnummer: 123 340 90 34 - Långasjö
Swishnummer: 123 105 31 23 - Emmaboda
Swishnummer: 123 225 99 43 - Vissefjärda
Swishnummer: 123 640 80 58 - Algutsboda