Algutsboda kyrka

Digital gudstjänst den 7 juni

Gudstjänst från Algutsboda kyrka, heliga trefaldighets dag.

Du hittar ordningen för gudstjänsten den 7 juni här

 

Ordning för Heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen

Temat för dagen är: Gud – Fader, Son och Ande

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Treenige Gud,
du är större än vad ord kan utsäga.
Av dig och genom dig och till dig är allting.
Vi prisar ditt namn.
Dig, helige Gud,
tillhör all ära.
Amen

 

Psalm 712 – O Gud, som skapat vind och hav

1. O Gud, som skapat vind och hav

att sjunga till din ära,

vi är ditt folk, åt oss du gav

ett glädjebud att bära.

O Herre, giv

det nya liv

där sång och spel får välla

ur tron, ur glädjens källa.

 

2. O Jesus Krist, där du går fram

sjungs hoppets nya sånger.

Du frihet ger från synd och skam.

Till kraft du vänder ånger.

O låt oss då

få leva så

att världen ser och känner

att vi är dina vänner.

 

3. O du Guds Ande, kom och sänd

den eld som kyrkan renar.

Oss alla med den glädje tänd

som oss med dig förenar.

Ja, låt oss få

med lovsång gå

och vittna om ditt rike,

din kärlek utan like.

 

EVANGELIUM (Johannesevangeliet 11:18-27)

Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sade till Jesus: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.” Jesus sade: ”Din bror kommer att uppstå.” Marta svarade: ”Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen.” Då sade Jesus till henne: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade: ”Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.”

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

O Gud, som är som en dyrbar gåva
tar vi emot livet ur din hand.
Tack för hoppet om det eviga livet
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

Treenige Gud som skapar världen och är dess liv.
Lär oss att se den som du och älska den med din kärlek.
Låt vår och försommar, lår grönska och blommor,
låt fågelssång och fjärilsflykt tala om dig och om rikedomen i ditt väsen.
Låt din Ande ge oss nytt mod och ny vilja att möta kommande dagar med öppenhet och lyhördhet för din vilja.
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek

Hoppets Gud tack för att din kyrka fått nåden att sprida budskapet om liv
och hopp till mänskligheten.
Låt din ande röra våra hjärta så att vi hör ditt tilltal, ser dig i varje människa.
Sänd oss med evangelium, med sanning och frihet, med bröd och fred,
kunskap och hälsa till de som är nära och de som lever långt borta.
Genom Jesus Kristus som är vår och hela världens frälsare
Amen.

 

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

Psalm 338 – Som ett klockspel hör jag dig

1. Som ett klockspel hör jag dig,

heliga Treenighet,

Fader, Son och Ande – Gud,

tre i en och en i tre.

 

2. Längtan, röster, ögons ljus –

innan världen fanns ännu

fanns gemenskapen hos Gud.

Allt fick liv, steg fram därur.

 

3. Allt är nära – mänskor, träd,

moln och fåglar – när jag vet

allt sin källa har i dig,

heliga Treenighet.

 

4. Spela samman oss som går

mot en dag som ingen sett,

tills i dig vårt mål vi når,

heliga Treenighet.

 

 

VÄLSIGNELSEN

 

 

POSTLUDIUM

”Preludium” Komp. P. Steenberg

 
 

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan

Swishnummer: 123 340 90 34 - Långasjö

Swishnummer: 123 105 31 23 - Emmaboda

Swishnummer: 123 225 99 43 - Vissefjärda

Swishnummer: 123 640 80 58 - Algutsboda