Digital gudstjänst den 31 maj

Gudstjänst från Vissefjärda kyrka, Pingstdagen

Du hittar ordningen för gudstjänsten här

Ordning för Pingstdagen

Temat för dagen är: Den heliga Anden

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Kom Heliga Ande,

förnya hela Guds skapelse.

Väck lovsång i din kyrka

och fyll oss med helig glädje.

Du som lever och verkar

med Fadern och Sonen

från evighet till evighet.

Amen.

 

Psalm 52 – Herre, se vi vänta alla

1. Herre, se, vi väntar alla

att du våra böner hör

och att du med oss som fordom

än ett pingstens under gör.

Gjut din Ande, gjut din Ande

över varje törstig själ

och i allas våra hjärtan

nu ditt verk fullborda väl.

 

2. Låt den helga elden falla

uti våra hjärtan så

att den där må helt förbränna

vad som finns av hö och strå.

Gjut din Ande...

 

3. Andens gåvor till oss dela

och låt under bland oss ske.

Med din kraft de sjuka hela

och din frälsning låt dem se.

Gjut din Ande...

 

EVANGELIUM (Johannesevangeliet 7:37-39)

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: »Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.« Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

 

PREDIKAN

 

SOLOSÅNG: ”Välkommen sköna pingst” av J.S. Bach

 

FÖRBÖN

Herre, sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte..

 

Låt vår och försommar,

låt grönska och blommor,

låt fågelsång och fjärilsflykt

tala om dig och om rikedomen i ditt väsen.

Låt din Ande ge oss nytt mod och ny vilja

att möta kommande dagar med öppenhet och lyhördhet för din vilja.

Låt din Ande röra våra hjärtan

så att vi hör ditt tilltal, ser dig i varje människa.

 

Sänd din Ande med tröst till alla olyckliga.

Sänd din Ande med tröst till alla som drabbas av orättvisor.

Sänd din Ande med tröst till alla som sörjer sina kära,

till dem som lämnats ensamma i saknad och längtan.

Sänd Sanningens Ande till de som behöver råd och stöd.

Sänd Hoppets Ande till de som längtar och till de som ännu inte kommit till tro.

 

Redan i dopet gav Du oss Din Ande med det livgivande vattnet som tecken.

Detta tackar vi Dig för.

 

Herre, sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte..

Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

Psalm 246 – Här en källa rinner

1. Här en källa rinner,

säll den henne finner!

Hon är djup och klar,

gömd men uppenbar.

 

2. Andens törst hon släcker

och i hjärta väcker

frid och stilla ro,

kärlek, hopp och tro.

 

3. Ja, uti dess flöden

gives bot mot döden.

I dess friska flod

blir min vilja god.

 

4. Du Guds kärleks källa,

du skall evigt välla,

evigt hälsosam

skall din flod gå fram.

 

 

VÄLSIGNELSEN

 

POSTLUDIUM: ”O, gläd dig mitt hjärta” av J.S. Bach

 -------------------  

Dagens kollekt går till Tallnäs.

Swishnummer: 123 340 90 34 - Långasjö
Swishnummer: 123 105 31 23 - Emmaboda
Swishnummer: 123 225 99 43 - Vissefjärda
Swishnummer: 123 640 80 58 - Algutsboda