Digital gudstjänst den 26 juli

Gudstjänst från Vissefjärda kyrka, Kristi förklarings dag

Du hittar ordningen för gudstjänsten här

Ordning för Kristi förklarings dag

Temat för dagen är: Jesus förhärligad

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Evige Gud som lät din son bli människa

och på förklaringsberget visade hans härlighet,

öppna våra ögon så att vi kan se vem han är

och bekänna hans heliga namn. Amen.

 

Psalm 165 – Vår blick mot helga berget går

1. Vår blick mot helga berget går,

där, Jesus, du förklarad står

i glans så ren som solens sken

och pris av Fadern får.

Med fäderna från löftets tid

du talar om din död, din strid,

då du ditt kall fullborda skall

och oss förvärva frid.

Du styrker här de dinas tro

med försmak av en salig ro,

en helgad fröjd från himlens höjd,

där dina frälsta bo.

 

2. Här nere är en smärtans dal,

vår hydda är ett bräckligt skal,

av stoft vår dräkt,

vårt liv en fläkt

och himlavägen smal.

Men, Jesus, från din härlighet

du våra sorger ser och vet.

Du lyfter mig

i tron till dig,

till frid och ljuvlighet.

Och fast jag åter måste ned

i sorgedalen, följer med

från glädjens stund

i hjärtans grund

en stilla tröst och fred.

 

3. En gång, när slutat är allt ve,

skall skyn sig öppna, jag skall se

i evigt ljus

i mitt fadershus,

min Gud, min Frälsare.

Då skall min blick ej skymmas mer,

min hydda aldrig brytas ner,

och hunnen dit,

i klädnad vit,

jag allt förklarat ser;

och med Guds folk i paradis

jag tala får på himmelskt vis

om allt hans råd,

hans makt, hans nåd.

Hans namn ske lov och pris!

 

EVANGELIUM (Lukasevangeliet 9:28-36)

Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: ”Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia” – han visste inte vad han sade. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: ”Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom”, och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon.

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Tack Gud för att vi idag kan trots allt fira gudstjänst tillsammans

om än på fysiskt avstånd.

Vi ber att du hjälper oss att känna närhet, gemenskap och stöd av varandra

i vår gudstjäsnt där vi får vara andligt nära.

 

Tack för att du hör vår bön

och möter oss med kärlek.

 

Vi ber att du väcker en längtan tillbaka till våra kyrkor, gudstjäsnter och andra sammanhang.

Vi ber att vi ska få se ljuset från förklaringsberget.

Men också att du tar med oss ner i den vardag som är vår, där vi får verka i de uppdrag du ger oss.

Sänd oss dit som du behöver oss.

 

Tack för att du hör vår bön

och möter oss med kärlek.

 

Vi ber för alla som på olika sätt drabbats av sjukdom, ensamet och rädsla.

Vi ber om din påtagliga närvaro i alla sjukrum, boenden, hem, och hjärtan.

Vi ber om ditt beskydd, din nåd och barmhärtighet.

Vi ber om styrka och uthållighet, men också om vila och återhämtning åt alla som arbetar för att bota och stoppa Corona-viruset.

Vi ber om kunskap åt dem som forskar.

Om glädje åte dem som uppmuntrar och hjälper.

Vi ber för dem som föds idag om kraft och lust att leva.

Vi ber för dem som dör idag om mod, frid och vila.

Vi ber för dem som sörjer idag om tröst och hopp inför livet hos dig.

 

Tack för att du hör vår bön

och möter oss med kärlek.

 

Vi ber för oss som på olika sätt deltar här och nu.

Hör våra hjärtans längtan och rop.

Tack för att du omsluter oss och håller oss i din hand.

I Jesu namn.

Amen

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

Psalm 38 B – För att du inte tog det gudomliga

1. För att du inte

tog det gudomliga

dig till en krona,

för att du valde

smälek och fattigdom,

vet vi vem Gud är.

 

2. För att du lydde

fram till det yttersta –

döden på korset,

vet vi vad seger,

vet vi vad väldighet,

vet vi var Gud är.

 

3. För att du nedsteg

hit till de plågade,

hit till de dömda,

vet vi att ingen

ensamhet finnes mer,

vet vi var Gud är.

 

4. Därför skall alla

sargade, döende,

alla de dömda,

säga med alla

heliga, saliga:

Jesus är Herre.

 

5. Därför skall alla

världar och varelser,

allt som har varit,

är och skall komma,

en dag bekänna det:

Jesus är Herre.

 

VÄLSIGNELSEN

  

POSTLUDIUM

 ”Preludium och fuga i e-moll” av Johan Sebastian Bach

  

 --------------

Dagens kollekt går till Svenska kyrkan i utlandet

 

Swishnummer 123 340 90 34        Långasjö

Swishnummer 123 105 31 23        Emmaboda

Swishnummer 123 225 99 43        Vissefjärda

Swishnummer 123 640 80 58        Algutsboda