Digital gudstjänst den 26 april

Gudstjänst från Emmaboda kyrka, tredje söndagen i påsktiden.

Du hittar ordningen för gudstjänsten den 26 april här

Ordning för den 26 april, tredje söndagen i påsktiden

Tema: Den gode herden

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Barmhärtige Gud,
som lät din Son ge sitt liv för
oss för att sedan uppstå,
låt honom vara vår herde
och leda oss genom kamp och fara,
till vila, glädje och evigt liv.
I Kristi, den uppståndnes namn.
Amen.

 

Psalm 217 – Gud, för dig är allting klart

1. Gud, för dig är allting klart, / allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig / och i dunklet ser du mig

2. Läk mitt öga, att jag ser / hur du är i det som sker.
Där jag bäst behöver dig / är du allra närmast mig.

3. Och om jag ej mer förmår / gå i tro den väg du går
led mig vid din fasta hand / steg för steg mot livets land.

4. När min tanke, tvivelstrött, / obetvingligt motstånd mött
och ej mera mäktar strid – / inneslut den i din frid.

5. All din nåd är öppen famn / och ditt namn en ljuvlig hamn.
Vad du vill är helighet, / men du är barmhärtighet.

 

EVANGELIUM (Johannesevangeliet 10:22-30)

Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade: ”Hur länge skall du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet.” Jesus svarade: ”Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och Fadern är ett.”

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Vi ber för det dem som våra hjärtan är fulla av just nu. Vi ber för världen, vi ber för kyrkan. Och vi ber för dom människor vi särskilt vill omsluta med våra förböner och som vi tyst nämner vid namn..

Jesus, dig söker jag, min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, som ett kargt och uttorkat land.

Fast jag inte kan ta emot din kropp och ditt blod i altarets sakrament, mätta ändå min hunger efter din närvaro, du som ensam kan fylla min tomhet, och låt de människor jag möter idag märka att du är i mig och jag är i dig. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

Psalm 251 – Var jag går i skogar berg och dalar

1. Var jag går i skogar, berg och dalar,
följer mig en vän, jag hör hans röst.
Han osynlig är, men till mig talar,
talar stundom varning, stundom tröst.
Han, min Herde, gick för mig i döden,
men han lever i all evighet.
/: Sina får han följer, vårdar,
föder med osäglig trofasthet. :/

2. Allt vad vi på färden kan behöva,
allt för evigt har jag i min vän.
Allt som här mitt hjärta kan bedröva
känner han och tröstar mig igen.
När långt borta tycks mig vännen kära,
jag då minns hans ord: En liten tid,
/: sen en tid igen, och jag är nära,
då blir åter fröjd och frid. :/

3. När på Tomas Segerfursten tänker,
ser att tyngd och tvivlande han går,
skyndar han och honom nåden skänker
att få se och röra vid hans sår.
Tomas, rörd av Jesu varma hjärta,
övervunnen av hans marterskrud,
/: ropar, fylld av fröjd och kärlekssmärta:
O min Herre och min Gud! :/

4. Endast du, Uppståndne, kan mig frälsa,
endast du är med mig var jag går.
Dina sår är läkedom och hälsa.
Fäst min tro vid dig, att hem jag når.
Genom liv och död du, Herre, led mig.
Låt mig uppstå, klädd i renhets skrud,
/: frälst och salig ropa, när jag ser dig:
O min Herre och min Gud! :/

 

VÄLSIGNELSEN

 

POSTLUDIUM