Digital gudstjänst den 24 maj

Gudstjänst från Emmaboda kyrka, söndagen före pingst.

Du hittar ordningen för gudstjänsten här

Ordning för söndagen före pingst

Temat för dagen är: Hjälparen kommer

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Gud, som sanningens Ande,
låt din nåd vila över oss

och led oss djupare in i livet med dig

Vi ber om lyhördhet och frimodighet.
I Jesu namn

Amen

 

Psalm 205 – Vila i din väntan

1. Vila i din väntan. Stilla mötet sker.
All din stora längtan Herren hör och ser.
Våga vänta tryggt: snart har dagen grytt.
Våren visar vägen: Gud gör allting nytt.
Genom din ångest, när allt är svårt,
delar Gud din smärta och all din gråt.

2. Vila i din väntan. Stilla mötet sker.
All din stora längtan Herren hör och ser.
Livet skiftar fort, kvävs av dödens hot.
Herren skingrar rädslan; kornets hopp är stort.
Framtiden väntar, vila i tro
kornet som nu slumrar snart börjar gro.

 

EVANGELIUM (Johannesevangeliet 16:12-15)

Jesus sade: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.”

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud, du vår hjälpare,

tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, vår värld behöver din hjälp.

Vi behöver se hur vägen in i framtiden skall gå.

Tack för att din heliga Ande alltid finns

mitt i din älskade värld.

Hjälp oss att lyssna till Andens röst

genom allt buller och brus som fyller vår vardag.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Var med din kyrka och oss i vår församling med din heliga Ande.

Hjälp oss att upptäcka allt gott du ger oss

och allt gott du har gett oss.

Vi ber om öppna ögon för att se hur din Ande finns

mitt ibland oss.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, du är vår hjälp och vårt stöd.

Du känner oss bättre än vad vi själva gör.

Hjälp oss att ta emot dig när du kommer till oss

och öppnar våra inre rum.

Vi ber att din heliga Ande skall bygga upp våra liv.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Kom, Gud, med din heliga Ande,

och gör vårt liv nytt och ljust.

I Jesu namn. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

Psalm 293 – Sanningens Ande

1.
Sanningen Ande, himmelskt ljus du tänder,
klarhet du sprider, tröst och hopp du sänder.
Kom att oss leda. Vi till dig oss vänder:
Helga vår kunskap.

2.
Led oss att söka i vad vi får lära
evige Faderns visdom, makt och ära.
Låt Kristi kärlek fostra oss att bära
frukt för Guds rike.

3.
Du som är vägen, sanningen och livet,
eviga ljus, till salighet oss givet,
Kristus, låt ordet, i vårt hjärta skrivet,
här oss förnya.

4.
Herre, du ensam är det sanna ljuset,
som oss kan leda hem till fadershuset.
Lys oss, att under vandringen i gruset
dig vi må följa.

 

VÄLSIGNELSEN

 

POSTLUDIUM

 

 
 

Dagens kollekt går till Kalmar Stadsmission.

Swishnummer 123 340 90 34 Långasjö
Swishnummer 123 105 31 23 Emmaboda
Swishnummer 123 225 99 43 Vissefjärda
Swishnummer 123 640 80 58 Algutsboda