Digital gudstjänst den 23 augusti

Gudstjänst från Vissefjärda kyrka, Elfte söndagen efter trefaldighet

Du hittar ordningen för gudstjänsten här

Ordning för Elfte söndagen efter trefaldighet

Temat för dagen är: Tro och liv

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Evige Gud

du som har all makt och som älskar oss

mer än vi förtjänar,

omslut oss med din barmhärtighet,

så att vi inte endast ser din vilja

utan också tjänar dig.

Genom din Son

Jesus Kristus, vår Herre.

Amen

 

Psalm 289 – Guds kärlek är som stranden

1. Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

Vi frihet fick att bo där, gå och komma,

att säga ”ja” till Gud och säga”nej”.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

 

2. Vi vill den frihet där vi är oss själva,

den frihet vi kan göra något av,

som ej är tomhet men en rymd för drömmar,

en jord där träd och blommor kan slå rot.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

 

3. Och ändå är det murar oss emellan,

och genom gallren ser vi på varann.

Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar.

Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

 

4. O döm oss, Herre, frisäg oss i domen.

I din förlåtelse vår frihet är.

Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar

bland alla mänskor, folk och raser här.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

 

 

EVANGELIUM (Matteusevangeliet 23:1-12)

Jesus talade till folket och sina lärjungar och sade: ”De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud, vår skapare, till dig kommer vi i bön om hjälp att leva som sanna människor.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Vi ber om en ny längtan hos jordens folk

att leva i öppenhet och gemenskap.

Låt religioner av olika slag inspirera till att göra gott

och till att hjälpas åt att bära livets bördor.

Vi ber om tro och liv som förenar världen istället för att splittra den.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Sanningens Gud, hjälp oss i kyrkan att leva som vi lär.

Låt orden vi talar nå på djupet och låt den kärlek vi berättar om

bli en levande erfarenhet.

Hjälp oss att ta emot det goda vi får,

och hjälp oss att ge av allt det goda vi fått.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, tack för allt gott som vi får av dig.

Vi ber om en djupare tacksamhet, så att tacksamheten väcker kärlek och kärleken får väcka handlingar till våra medmänniskors glädje.

Hjälp oss att lita på dig, så att vi vågar bli alltmer öppna för dig och för människorna runt omkring oss.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Tack, Gud, som låter oss leva i tro och utföra kärlekens handlingar.

I Jesu namn. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

Psalm 769 – Gud, i dina händer

1. Gud, i dina händer vilar jag i tro,

vilar i din värme och din ro.

Varje brustet hjärta, varje skadad själ

famnar du i nåd och gör den hel.

Nära vill jag leva, nära dig min Gud,

i din omsorg finner själen ro.

Nära vill jag leva, nära dig min Gud,

i din kärlek kan min kärlek gro.

 

2. Gud, i dina händer vilar jag i bön,

växer glädjens tro och hoppets frön.

Du har oss försonat: Jesu Kristi död

räddar oss till liv i överflöd.

Nära vill jag leva, nära dig min Gud,

i din omsorg finner själen ro.

Nära vill jag leva, nära dig min Gud,

i din kärlek kan min kärlek gro.

 

3. Gud, i dina händer får jag gråta ut,

gråten delar du tills den tar slut.

Gud, du känner ondskan, i din egen kropp.

Att du delar smärtan ger mig hopp.

Nära vill jag leva, nära dig min Gud,

i din omsorg finner själen ro.

Nära vill jag leva, nära dig min Gud,

i din kärlek kan min kärlek gro.

 

4. Gud, i dina händer lägger jag mig ned.

När jag går till vila är du med.

Dina händer bär mig genom rum och tid.

Jag förblir i ljuset i din frid.

Nära vill jag leva, nära dig min Gud,

i din omsorg finner själen ro.

Nära vill jag leva, nära dig min Gud,

i din kärlek kan min kärlek gro.

 

  

VÄLSIGNELSEN

 

POSTLUDIUM

”Änglagård” Kompositör: Björn Isfält

 
 -----------------

Dagens kollekt går till Suicide Zero.

 

Swishnummer 123 340 90 34        Långasjö

Swishnummer 123 105 31 23        Emmaboda

Swishnummer 123 225 99 43        Vissefjärda

Swishnummer 123 640 80 58        Algutsboda