Digital gudstjänst den 21 maj

Gudstjänst från Klasatorpet, Kristi himmelfärds dag

Du hittar ordningen för gudstjänsten den 21 maj här

Ordning för Kristi himmelsfärds dag

Temat för dagen är: Herre över allting

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Allsmäktige Gud, som sprängt tidens och rummets gränser
och upphöjt Kristus till din högra sida,
tack för att han alltid ber för oss.
Ge oss genom din heliga Ande
kraft att vittna om honom,
Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.

 

Psalm 176 – Din klara sol går åter opp

1. Din klara sol går åter opp,

jag tackar dig, min Gud.

Med kraft och mod och nyfött hopp

jag höjer glädjens ljud.

 

2. Din sol går opp för ond och god,

för alla som för mig;

o, må jag så i tålamod

och kärlek likna dig.

 

3. O, hjälp mig lyda dina bud

och ha din vilja kär,

förnöjd och glad i dig, min Gud,

var dag jag lever här.

 

4. Då skall jag trygg, i råd och dåd,

till dig, o Fader, fly

och än förnimma att din nåd

är varje morgon ny.

 

EVANGELIUM (Johannesevangeliet 17:1-8)

Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: »Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.

Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.

Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord.

Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig.

Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Kraftens Gud, du som håller världen

och oss alla i din hand,

tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, du är vår herre, vår trygghet, vår styrka.

Hela världen vilar i din hand, och skapelsen

litar på din goda vilja.

Du är den som skapat världen och vi lever av din välsignelse.

Hjälp din mänsklighet att på nytt vända sig till dig

i lovsång och tacksamhet.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Du, Gud, är kyrkans och församlingens herre.

Du visar oss vägen i tider av oro, och leder oss

med din kärleks ljus.

Tack för att du skapar och uppehåller din kyrka och församling.

Hjälp oss att varje dag vända oss till dig i lovsång och tacksamhet.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Du, Gud, är allas vår herre, vår tröst och vår kraft.

Var och en av oss vilar i din hand, och du leder oss

på dina vägar när vi inte vet hur framtiden ser ut.

Vi lever av din välsignelse.

Hjälp oss att hitta den lovsång och den tacksamhet

som kommer ur våra hjärtans djup.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Lovad vare du som är herre över allting.

I Jesu namn. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

Psalm 210 – Jag lyfter ögat mot himmelen

1. Jag lyfter ögat mot himmelen

och knäpper hop mina händer.

Du käre Gud som är barnens vän,

till dig min tanke jag vänder.

 

2. Jag är så glad att få tacka dig,

och gärna vill jag det göra.

Jag vet det visst att du ser på mig,

och vad jag ber vill du höra.

 

3. Tack för allt gott du mig ständigt ger

att känna, älska och äga.

Tack, gode Fader, för mycket mer

än jag kan tänka och säga.

 

4. Så skydda mig med din starka hand,

du Fader god utan like,

och låt mig växa för livets land,

som är ditt himmelska rike.

 

 

VÄLSIGNELSEN

 

POSTLUDIUM

 

”Lågor av ljus”

Text: Åsa Hagberg

Musik: Nadja Eriksson

 

  --------------
 

Dagens kollekt går till Svenska kyrkans unga (50%) och Salt, barn och unga (50%).

 

Swishnummer 123 340 90 34          Långasjö

Swishnummer 123 105 31 23          Emmaboda

Swishnummer 123 225 99 43          Vissefjärda

Swishnummer 123 640 80 58          Algutsboda