Digital gudstjänst den 21 juni

Gudstjänst från Emmaboda kyrka, Johannes Döparens dag

Du hittar ordningen för gudstjänsten här

Ordning för Den helige Johannes döparens dag

Temat för dagen är: Den Högstes profet

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

 

DAGENS BÖN

Gud, sänd oss profeter som likt Johannes
skärper vår blick för den som lider nöd
och upptänder vår vrede
över orättfärdighet och hyckleri.
Väck vår längtan efter honom
som kommer,
Jesus Kristus.
Amen

 

Psalm 426 – Hör du rösten

1. Hör du rösten? Ser du mannen?

Där vid stranden står Johannes.

Tag hans rop om bättring till dig.

Herren kommer snart!

 

2. I den heta öknen gick han,

väntade på Herrens bud.

Nu han står där till ett tecken.

Herren kommer snart!

 

3. Ställd i världen törstar anden.

Se ur öknen går Johannes,

hör hans röst den höga klara!

Herren kommer snart!

 

4. Hör du rösten? Ser du mannen?

Där vid stranden står Johannes.

Tag hans rop om bättring till dig.

Herren kommer snart!

 

EVANGELIUM (Lukasevangeliet 1:67-80)

Johannes far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord:

”Välsignad är Herren, Israels Gud,

som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn

i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat

genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder

och står fast vid sitt heliga förbund,

den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand

och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet,

ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här

med förlåtelse för deras synder

genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden,

en soluppgång för dem som är i mörkret

och i dödens skugga,

och styra våra fötter in på fredens väg.”

Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud, du som låter oss växa

till ande, kropp och själ,

tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Rättfärdighetens Gud, hjälp oss att lyssna till de

profetiska röster som finns i dagens samhälle,

i politikens värld, i ekonomins värld,

i den sociala rättvisans värld.

Ryck undan allt som vi försöker gömma oss bakom,

så att inget står i vägen för din fred och din rättvisa.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

 

Sanningens Gud, hjälp din kyrka att lyfta blicken

från sina egna bekymmer och tala dina ord i världen.

Gör ett under med oss, så att vi blir fyllda

av din Ande och vishet, klarsynta, modiga och frispråkiga.

Vi ber om nåden att få vara profetiska röster i din värld.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

 

Frihetens Gud, visa oss var vi är fångna

och hur vi håller andra fångna.

Ge oss en befrielsens anda i våra liv.

Upprätta oss och hjälp oss att upprätta människor.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Lovad vare du som välsignar dem du skapat

och upprättar dem som fallit.

I Jesu namn. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

Psalm 53 – Lives Ande, kom från ovan

1. Livets Ande, kom från ovan, kom och bär från himlen bud.

Du kan ge den stora gåvan: tron på ordet, tron på Gud.

Till Guds människor du talar än i dag kring all vår jord.

Folk och själar du hugsvalar än i dag med Skriftens ord.

 

2. Oförgänglig sanning strålar än i dag från bibelns blad,

än i klara drag den målar heliga gestalters rad.

Ifrån fäder och till söner genom tidevarven går

än ett heligt arv av böner, än profetens röst oss når.

 

3. Giv att vi för Gud må vandra såsom Abraham i tro,

till välsignelse för andra och till egen själaro.

Oss med Stefanus låt skåda Mänskosonens härlighet;

oss med Paulus än benåda rikt med trons rättfärdighet.

 

4. Livets Ande, du som danar Kristi kyrka på vår jord,

kraftens Ande, du som banar henne väg med Herrens ord,

nådens Ande, du som renar själar och i dem vill bo,

fridens Ande, du som enar Herrens trogna, giv oss tro.

  

VÄLSIGNELSEN

 

 POSTLUDIUM

Festmarsch – Hugo Sedström

 

  ---------
 

Dagens kollekt går till Majblomman.

Swishnummer: 123 340 90 34 - Långasjö
Swishnummer: 123 105 31 23 - Emmaboda
Swishnummer: 123 225 99 43 - Vissefjärda
Swishnummer: 123 640 80 58 - Algutsboda