Digital gudstjänst den 20 juni

Gudstjänst från Vissefjärda kyrka, Midsommardagen

Du hittar ordningen för gudstjänsten här

Ordning för Midsommardagen

Temat för dagen är: Skapelsen

 

KLOCKRINGNING

Flöjt och piano: ”Freedom” av Lars Gullin

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

O Gud som är alltings skapare

och vill bevara allt som lever,

du som låter oss glädjas över ljuset,

sänd din Ande att förnya jordens anlete.

I dig är det som vi lever, rör oss och är till.

Amen

 

Psalm 202 – De blomster som i marken bor

1. De blomster som i marken bor

kan aldrig själen glömma.

Hur skönt att djupt bland gläntors flor

se solens fingrar sömma

en vacker klädnad till den säng

som vi ger namnet sommarns äng

och som med solens gyllne tråd

hopsömmas våd för våd.

 

2. En sommarpsalm jag sjunga må

i själens vinterdagar

och låta tungsint tanke gå

och mana sommarns hagar

att träda fram till sinnets stöd

i vinterns långa själanöd

att djupt i minnet skåda Gud

i evig sommarskrud.

 

 

EVANGELIUM (Markusevangeliet 6:30-44)

Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sade till dem: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta.

De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det, och från alla städerna skyndade folk dit till fots och hann före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sade: ”Trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta.” Han svarade: ”Ge dem något att äta, ni själva.” – ”Skall vi gå och köpa bröd åt dem för tvåhundra denarer och ge dem att äta?” frågade de. Han sade: ”Hur många bröd har ni? Gå och se efter.” De tog reda på det och sade: ”Fem bröd, och så två fiskar.” Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de lade sig ner i grupper om hundra eller femtio. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem åt lärjungarna, för att de skulle dela ut dem åt folket. Också de två fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta, och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var fem tusen män som hade ätit.

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

O  du skapelsens Gud som gett oss denna jord att älska vårda och värna.

Vi ber för den skatt vi fått och för oss som ska förvalta den.

Hjälp oss att utforska dess hemligheter till människors bästa.

Bevara oss från övertro på vår egen kunskap,

från högmod att tro att vi kan behärska allt.

 

Tack för att du hör vår bön

och möter oss med kärlek.

 

Hjälp oss att använda vår kunskap till att göra jorden till en bättre plats för alla.

Hjälp oss fördela våra tillgångar rättvist.

Styrk oss i att vara dina medskapare här och nu.

Hjälp oss att förvandla jorden till en livskraftig planet. Hindra oss från att utplåna den.

Låt vår kunskap tjäna syskonskap och befrielse, hjälp oss mota bort främlingskap och förtryck.

 

Tack för att du hör vår bön

och möter oss med kärlek.

 

Vi ber idag för alla sjuka människor, och tänker särskilt på alla som drabbats av Corona- pandemin som sveper över världen. Beskydda oss Gud, förbarma dig över oss.

Vi ber för de sjuka, de rädda, de ensamma.

Vi ber för de som kämpar i sjukvård, socialtjänst, samhällsbeskydd.

Vi ber för alla som vill bidra med glädje, hjälp och trygghet.

Var med dem som ska födas idag ge dem kraft, och lust att leva.

Vi ber för dem som ska dö idag. Ge dem mod, frid och vila.

 

Tack för att du hör vår bön

och möter oss med kärlek.

 

Nu när det känns som tiden är kort, tänd en explosion av kärlek bland oss

så att din Ande kan verka i allt och alla.

 

I Jesu Kristi namn

Amen,

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

Psalm 752 – Över berg och dal

1. Över berg och dal

som en mjuk koral

drar sommarn över vårt land.

Livet flödar fram

såsom sav i stam ,

såsom bäck emot havets strand.

Så lev Guds nu.

Av Guds nåd får du

ta mot var stund ur hans hand.

Livet flödar fram

såsom sav i stam,

såsom bäck emot havets strand.

 

2. Minns att var sekund

är en liten stund

av evigheten hos Gud,

och när dagen lång

du hör fåglars sång,

hör du himmelens egna ljud.

Så lev Guds nu

Av Guds nåd får du

ta mot var stund ur hans hand.

Och när dagen lång

du hör fåglars sång,

hör du himmelens egna ljud.

 

3. Och när dagens ljus

från Guds eget hus

nu flödar över din dag,

minns att rätt och frid

i vår egen tid

ska få spegla Guds kärleks lag.

Så lev Guds nu

Av Guds nåd får du

ta mot var stund ur hans hand.

Minns att rätt och frid

i vår egen tid

ska få spegla Guds kärleks lag.

 

 

 VÄLSIGNELSEN

 

POSTLUDIUM ”Skärgårdsidyll” av Stefan Nilsson

Solist: Sivert Petersson, tvärflöjt

 
 --------------

Dagens kollekt går till Oskarshamns och S:t Sigfrids folkhögskolor.

 

Swishnummer 123 340 90 34        Långasjö

Swishnummer 123 105 31 23        Emmaboda

Swishnummer 123 225 99 43        Vissefjärda

Swishnummer 123 640 80 58        Algutsboda