Algutsboda kyrka

Digital gudstjänst den 2 augusti

Gudstjänst från Algutsboda kyrka, åttonde söndagen efter trefaldighet

Du hittar ordningen för gudstjänsten den 7 juni här

 Ordning för Åttonde söndagen efter trefaldighet

Temat för dagen är: Andlig klarsyn

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

O Gud,

du som genom din Ande

upplyser våra hjärtan,

led oss på vår väg genom livet,

så att vi alltid tänker och handlar rätt

och lever efter din vilja.

Genom din Son

Jesus Kristus, vår Herre.

Amen

 

Psalm 293 – Sanningens Ande

1. Sanningens Ande, himmelskt ljus du tänder,

klarhet du sprider, tröst och hopp du sänder.

Kom att oss leda. Vi till dig oss vänder:

Helga vår kunskap.

 

2. Led oss att söka i vad vi får lära

evige Faderns visdom, makt och ära.

Låt Kristi kärlek fostra oss att bära

frukt för Guds rike.

 

3. Du som är vägen, sanningen och livet,

eviga ljus, till salighet oss givet,

Kristus, låt ordet, i vårt hjärta skrivet,

helt oss förnya.

 

4. Herre, du ensam är det sanna ljuset

som kan oss leda hem till fadershuset.

Lys oss, att under vandringen i gruset

dig må vi följa.

 

EVANGELIUM (Matteusevangeliet 7:13-14)

Jesus sade: ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud, du som låter oss växa

till ande, kropp och själ,

Tack för att du hör vår bön

och möter oss med kärlek.

 

Vi ber för oss själva. 

Hjälp oss att vara uppmärksamma på hur vi lever och att våga låta oss utmanas av ditt ord.

 

Ge oss andlig klarsyn, så att vi följer ditt ljus

i vardagens handling och beslut.

Vi ber om mod att inte tiga när vi möter det som är orätt.

Bevara oss från att vänja oss vid det som strider mot din vilja. 

Tack för att du hör vår bön

och möter oss med kärlek.

 

Tack för att din son Jesus Kristus

delat våra villkor och dött vår död,

för att befria oss från våra bördor.

Hjälp oss att räcka försoningen vidare när vi upplever oss illa behandlade.

 

Vi ber för vår kyrka, som lever

i förändring och utveckling.

Hjälp oss att se hur din heliga Ande

vill leda oss i osäkra tider.

Tack, Gud, för att du visar oss den port som är trång och leder oss på vägen till livet.

I Jesu namn.

Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

Psalm 298 – Gud, ditt folk är vandringsfolket

1. Gud, ditt folk är vandringsfolket.

Själv du mitt ibland oss går.

Du oss leder, du oss stärker,

när vår väg blir lång och svår.

Bröd från himlen, bröd från himlen

ur din fadershand vi får,

ur din fadershand vi får.

 

2. Låt kristallklar källan strömma

med det vatten som ger liv.

Bli vår eldstod under natten,

och om dagen molnstod bli.

Starka klippa, starka klippa,

var vår tillflykt och vår frid,

var vår tillflykt och vår frid.

 

3. När jag når de mörka vattnen,

över dem skall färdas ut,

räds jag ej. På andra sidan

finns en värld av sång och ljus.

Där skall lovsång, där skall lovsång

stiga stark som havets brus,

stiga stark som havets brus.

 

VÄLSIGNELSEN

 

 

POSTLUDIUM

”Änglamark” Komp. Evert Taube

 
 

Dagens kollekt går till Suicide Zero

 

Swishnummer: 123 340 90 34 - Långasjö

Swishnummer: 123 105 31 23 - Emmaboda

Swishnummer: 123 225 99 43 - Vissefjärda

Swishnummer: 123 640 80 58 - Algutsboda