Digital gudstjänst den 19 juli

Gudstjänst från Emmaboda kyrka, Sjätte söndagen efter trefaldighet

Du hittar ordningen för gudstjänsten här

Ordning för Sjätte söndagen efter trefaldighet

Temat för dagen är: Efterföljelse

 

KLOCKRINGNING

 INLEDNINGSORD

DAGENS BÖN

Helige Gud,
som möter oss med ömhet
och är oss lika nära som en mor
när hon sköter om sitt barn,
ge också åt oss den helighet
som är barmhärtighet
för världen.
För Jesu Kristi skull.
Amen

 

Psalm 274 – Jesus, gör mig så till sinnes

1. Jesus, gör mig så till sinnes såsom du till sinnes var.

I all nöd mig för till minnes hur ditt kors du tåligt bar.

Och om mänskor hatar mig, hjälp mig att jag liknar dig,

av allt hjärta dem förlåter, söker deras vänskap åter.

 

2. Jesus, låt ditt liv på jorden alltid för mitt öga stå,

att i handling och i orden dig jag efterlikna må.

Du som villigt gjorde allt vad din Fader dig befallt,

hjälp mig så min levnad föra att jag helt må dig tillhöra.

 

3. Jesus, lär mig så i nöden som i glädjen tro på Gud,

så i livet som i döden med förtröstan be till Gud,

med hans vilja vara nöjd, i hans ord ha all min fröjd

och intill min levnads ända söka att hans verk fullända.

 

4 Jesus, i din Faders vilja låt din Ande leda mig,

så att världen ej kan skilja håg och hjärta ifrån dig.

Se, jag villig är, men svag, Jesus, i din vård mig tag,

du som, mäktig i de svaga, bäst kan hjälpa och ledsaga.

 

EVANGELIUM (Lukasevangeliet 9:51-62)

När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: ”Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?” Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by.

När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: ”Jag skall följa dig vart du än går.” Jesus svarade: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.” Till en annan sade han: ”Följ mig!” Men mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” Då sade Jesus: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.” En annan man sade: ”Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma.” Jesus svarade: ”Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.”

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud, vi kommer till dig med vår längtan och vår bön.

Du kallar på oss människor

som en mor och en far ropar på sina barn.

Hjälp oss att höra dig och att höra kärleken i din röst.

Du ser att våra liv och våra inre så lätt blir fyllda

av sådant som är mindre viktigt.

Hjälp oss att hålla blicken fäst på dig.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, vi bär fram vår kyrka och vår församling inför dig

och ber för vår gemenskap.

Hjälp oss att gå tillsammans i kallelsen till ditt rike.

Ge oss kraft att stödja varandra när vi tvivlar och glömmer bort dig och när livet inte blev som vi hoppades.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, från dig kommer vi, och hjärtats inre slutar inte att söka

sig tillbaka till dig.

Låt våra vardagsliv vara platser där vi möter dig.

Du är ju alltid hos oss. Hjälp oss att stanna hos dig.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

 

Tack Gud, för ditt rike, dina möjligheter och din kärlek

som alltid finns mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

Psalm 298 – Gud, ditt folk är vandringsfolket

1. Gud, ditt folk är vandringsfolket. Själv du mitt ibland oss går.

Du oss leder, du oss stärker, när vår väg blir lång och svår.

Bröd från himlen, bröd från himlen ur din fadershand vi får,

ur din fadershand vi får.

 

2. Låt kristallklar källan strömma med det vatten som ger liv.

Bli vår eldstod under natten, och om dagen molnstod bli.

Starka klippa, starka klippa, var vår tillflykt och vår frid,

var vår tillflykt och vår frid.

 

3. När jag når de mörka vattnen, över dem skall färdas ut,

räds jag ej. På andra sidan finns en värld av sång och ljus.

Där skall lovsång, där skall lovsång stiga stark som havets brus,

stiga stark som havets brus.

 

VÄLSIGNELSEN

POSTLUDIUM: Pastorale – Domenico Zipoli

 
 --------------

Dagens kollekt går till Kvinnojouren

Swishnummer: 123 340 90 34 - Långasjö
Swishnummer: 123 105 31 23 - Emmaboda
Swishnummer: 123 225 99 43 - Vissefjärda
Swishnummer: 123 640 80 58 - Algutsboda