Långasjö kyrka

Digital gudstjänst den 19 april

Gudstjänst från Långasjö kyrka, andra söndagen i påsktiden.

Du hittar ordningen för gudstjänsten den 19 april här

Ordning för den 19 april, andra söndagen i påsktiden.

Tema: Påskens vittnen.

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Herre vår Gud,

hjälp oss som nu har firat påsk

att bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan

och vittna om det med våra liv.

Genom Jesus Kristus, vår Frälsare.

Amen.

 

Psalm 152

1. Kristus lever, underbara ord,
som förvandlar tungt och sorgset mod.
Väl är mörkret stort här på vår jord,
men se, Kristus lever.

2. Kristus lever, trogne Frälsaren,
som på jorden var de svagas vän.
Samma milda hjärta har han än.
Herren Kristus lever.

3. Han har kämpat, segern vunnen är
över satan och all mörkrets här.
Dödens välde övervunnet är.
Herren Kristus lever.

4. Han är livet, vi ock leva får.
Om än genom dödens flod vi går,
skall det bli vår segersång ändå:
Herren Kristus lever.

 

 

EVANGELIUM (Johannesevangeliet 20:24-31)

En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren”, men han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.” En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid åt er alla.” Därefter sade han till Tomas: ”Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!” Då svarade Tomas: ”Min Herre och min Gud.” Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.”

Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud du som skapar och återskapar livet.
Om och om igen vill vi ta emot glädjen,
berättelserna om hur din son besegrar döden och öppnar himmelrikets portar.
Hjälp oss som vill vara dina vänner att dela berättelserna om den uppståndne Jesus med andra.
Gud, när vår tro inte bär vill vi komma till dig som Tomas och Petrus
och alla dina vänner som ibland haft svårt att lita på dig.
Tack för att du ändå tar oss till dig och använder oss som dina vittnen.
Lovad vare du som ger kraft till dina vittnen och uthållighet till alla som hjälper andra till tro.
I Jesu namn. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

Psalm 198

1. Likt vårdagssol i morgonglöd

gick Jesus fram ur natt och död

till liv förutan like.

Därför, så länge världen står

det efter vinter kommer vår

också i andens rike.

 

2. Som fåglars kör i lund och mark

besjunger våren, blid och stark,

och livets alla under,

vi må besjunga med varann

hans liv, som döden övervann

i påskens morgonstunder.

 

3. Snart alla ängar stå i skrud

och skogen kläder sig som brud,

när livets krafter blomma.

Så komme vår i Jesu namn

i folkens liv, i kyrkans famn,

till alla själars fromma.

 

 

VÄLSIGNELSEN

 

POSTLUDIUM