Långasjö kyrka

Digital gudstjänst den 17 maj

Gudstjänst från Långasjö kyrka, bönsöndagen.

Du hittar ordningen för gudstjänsten den 17 maj här

Ordning för Bönsöndagen

Temat för dagen är: Bönen

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Gud, vår tillflykt och vår starkhet,

tack för bönens gåva och möjlighet.

Hör vår bön, svara oss i din kärlek,

handla med oss efter din vilja.

Låt vår bön bli en kamp för det goda och en vila i dig.

I Jesu namn.

Amen.

 

Psalm 212 – Långt bortom rymder vida

1. Långt bortom rymder vida,

längre än solar går,

högre än stjärnor tindrar,

den bedjandes suckar når.

Anden från stoftets världar

lyfter sitt vingepar,

klappar på himlaporten

och söker sitt hem, sin Far.

 

2. Trång är all världen vida,

hjälplös var jordisk vän.

Själen får ro och fäste

allena i himmelen.

Mörkaste natt skall ljusna,

bittraste kval få ro,

lär du dig blott att vandra

på bönernas himlabro.

 

3. Ringaste barn som beder

lever oändligt tryggt,

mäktar långt mer än hjälten

som starkaste fästen byggt.

Måtte vi aldrig glömma,

var vi i världen går,

att till Guds eget hjärta

den bedjandes suckar når.

 

EVANGELIUM (Matteusevangeliet 6:5-8)

När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud, du som skapar och återskapar livet,

tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

Gud, hjälp oss människor som längtar efter dig att hitta bönen i våra hjärtan. Vi bär fram inför dig alla som en gång känt hjärtat brinna för dig, men som nu tror sig ha kommit bort från din gemenskap. Vi ber för dem som inte har tid eller kraft att be. Vi ber för alla som ropar utan ord. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

Herre, låt oss i vår bön inse din vilja med våra liv. Gör oss villiga att lyssna och inte bara själva tala. Låt oss förstå när du svarar så vi kan komma med vår tacksamhet inför dig. Lär oss att vara tålmodiga i vår tro när vi upplever dina bönesvar som otydliga. Låt oss också vara uppmärksamma på varandra så att vi märker vilka som behöver förbön av oss. Tack Jesus för att du ber för oss. Tack för din ande som lär oss att be och tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek

I Jesu namn. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

  

Psalm 238 A – Jag lyfter mina händer

1. Jag lyfter mina händer

upp till Guds berg och hus.

Från dem han hjälpen sänder

och skickar ut sitt ljus.

Mig Herren alltid leder,

som jord och himmel gjort.

Han hör mig när jag beder

och skyddar mig alltfort.

 

2. Han låter mina fötter

ej slinta, ty han är

en väktare ej trötter

och blir mig alltid när.

Han nådigt mig bevarar

och skyddar mig från fall,

mig dag och natt försvarar,

välsignar ock mitt kall.

 

3. Allt ont han från mig vänder

och frälsar kropp och själ.

Vad än som här mig händer,

så slutar det dock väl.

Min utgång han bevarar,

min ingång likaså.

Sin nåd Gud aldrig sparar

för dem med honom stå.

 

VÄLSIGNELSEN

 

POSTLUDIUM

 

 -------

 

Dagens kollekt går till Kalmar Stadsmission.

 

Swishnummer: 123 340 90 34 - Långasjö

Swishnummer: 123 105 31 23 - Emmaboda

Swishnummer: 123 225 99 43 - Vissefjärda

Swishnummer: 123 640 80 58 - Algutsboda