Foto: Kerstin Gustafsson

Digital gudstjänst den 16 augusti

Gudstjänst från Emmaboda kyrka, Tionde söndagen efter trefaldighet

Du hittar ordningen för gudstjänsten här

Ordning för Tionde söndagen efter trefaldighet

Temat för dagen är: Nådens gåvor

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

 

DAGENS BÖN

Enhetens Gud,
vi tackar dig för vår församling
och för människors olika gåvor.
Hjälp oss att leva förenade med Kristus,
vända mot världen
och öppna för varandra.
I Jesu namn.
Amen.

 

Psalm 61 – Lågorna är många

1. Lågorna är många, ljuset är ett, ljuset – Jesus Kristus,

lågorna är många, ljuset är ett, vi är ett i honom!

 

2. Grenarna är många, trädet är ett, trädet – Jesus Kristus,

grenarna är många, trädet är ett, vi är ett i honom!

 

3. Gåvorna är många, Anden är en, finns i Jesus Kristus,

gåvorna är många, Anden är en, vi är ett i honom!

 

4. Tjänsterna är många, Herren är en, Herren Jesus Kristus,

tjänsterna är många, Herren är en, vi är ett i honom!

 

5. Lemmarna är många, kroppen är en, Jesu Kristi kyrka,

lemmarna är många, kroppen är en, vi är ett i honom!

 

EVANGELIUM (Lukasevangeliet 9:46-48)

Lärjungarna började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud, du som har gjort oss alla olika

och som har gett var och en av oss unika gåvor,

tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, din skapelse är så vacker, så rik.

Så många människor med så många gåvor har du skapat.

Hjälp jordens folk att se varandra och att uppskatta våra olikheter.

Hjälp oss att arbeta tillsammans för en bättre värld,

där varje människa får vara sig själv.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, tack för människorna i din kyrka,

för alla som hittar dig

och alla som finner nya sidor av sig själva.

Vi ber för vår församling, att den skall bli en miljö

där vi hjälper varandra att växa och mogna,

en miljö där vi alla kan komma till vår rätt

med allt vad vi är och har.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, vi ber om hjälp att ta oss själva på allvar,

att se både våra starka och våra svaga sidor,

att se alla möjligheter vi har att använda det vi kan.

Du har gett oss olika gåvor för att vi skall kunna

både få och ge, både kunna vara svaga och starka.

Lär oss att gå vägen till mognad i svaghet och styrka.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

 

Tack, Gud, du som tar oss i tjänst

och låter ditt rike förverkligas genom människors liv.

I Jesu namn. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

Psalm 5 – Nu tacka Gud, allt folk

1. Nu tacka Gud, allt folk, med hjärtans fröjd och gamman

för stora ting som han gör med oss allesamman.

Den Gud som tog oss upp av nåd i sitt förbund,

hans godhet följer oss ifrån vår första stund.

 

2. Den nåderike Gud, han må oss kraft förläna

att troget och med fröjd hans goda vilja tjäna.

Och Herren, stor av nåd, må ge vårt hjärta frid.

Oss vare Herren när nu och till evig tid.

 

3. Pris vare dig, o Gud, o Fader, Son och Ande,

högtlovad, store Gud av oss i allo lande,

du som av evighet, treenig Gud förvisst,

har varit, är och blir högtlovad först och sist.

  

VÄLSIGNELSEN

 

POSTLUDIUM
Be still, for the presence of the Lord – Text & Musik: David J. Evans

  

 
 -------------

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan

Swishnummer: 123 340 90 34 - Långasjö
Swishnummer: 123 105 31 23 - Emmaboda
Swishnummer: 123 225 99 43 - Vissefjärda
Swishnummer: 123 640 80 58 - Algutsboda