Digital gudstjänst den 14 juni

Gudstjänst från Långasjö kyrka, 1:a söndagen efter trefaldighet

Du hittar ordningen för gudstjänsten här

Ordning för Första söndagen efter trefaldighet

Temat för dagen är: Vårt dop

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Livets Gud,

tack för att du genom dopet

förenar oss med Kristus

i hans död och uppståndelse.

Hjälp oss att dag för dag

Leva i vårt dop,

Och mogna i vår tro.

I Jesu namn. Amen.

 

Psalm 929 -  När du går från dopets källa

1. När du går från dopets källa

smekt av Andens milda vindar,

med ditt inre fullt av glädje,

vill ditt hjärta alltid minnas

att du döptes till hans död,

till ett liv i överflöd.

 

2. Då du smakat Kristi frihet,

bärs av himmelrikets iver,

och för rätt och frihet brinner,

får ditt hjärta trotsigt minnas

att du döptes till hans död,

till ett liv i överflöd.

 

3. Om din tro med tiden falnar,

nött av syndafall och tvivel

ordet bleknar, bönen kallnar,

får ditt hjärta tröstat minnas

att du döptes till hans död,

till ett liv i överflöd.

  

4. När den mörka floden dränker

dina dagar, dina sinnen,

och du lämnar jord och vänner,

skall ditt hjärta saligt minnas

att du döptes till hans död,

till ett liv i överflöd.

 

 

EVANGELIUM (Matteusevangeliet 3:11-12)

Johannes döparen sade: Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.”

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ,

vi kommer till dig med vår längtan och vår bön.

Vi ber för alla människor i vårt samhälle,

i vårt land och i världen.

Hjälp oss som lever tillsammans på jorden

att förstå och respektera varandra.

Lär oss att uppskatta olikheter i vanor och värderingar,

och låt mångfalden i världen väcka vår glädje och tacksamhet.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, vi ber för kyrkan i världen och vårt pastorat här i Emmaboda.

Låt den inre gemenskap som finns i din heliga treenighet

bli föredömet för all mänsklig samvaro.

Särskilt ber vi för gemenskapen i vår egen församling.

Hjälp oss att se varandra och ge varandra tid,

uppmärksamhet och kärlek.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, vi ber för vår samvaro med varandra.

Gör oss varsamma och omtänksamma, lyhörda och kärleksfulla.

Lär oss att tolka allt till det bästa och hellre förlåta än att

kräva vår egen rätt.

Vi ber särskilt för de människor som vi har svårt att möta.

Hjälp oss att hålla fred, så långt det beror på oss.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Tack Gud, för livet som ständigt förnyas av din välsignelse.

I Jesu namn. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

Psalm 28 – Så älskade Gud världen all

1. Så älskade Gud världen all

att han gav den sin ende Son,

att var och en som på honom tror

skall ha ett evigt liv.

 

2. Ty däri består kärleken,

ej att vi först har älskat Gud,

men däruti att han älskat oss

och sänt till oss sin Son.

 

3. Ja, däri har Guds kärlek stor

blivit uppenbar för oss,

att till försoning för all vår synd

han sände oss sin Son.

 

4. Han sände till oss Jesus Krist

att på honom vi skulle tro.

Må vi förbli i hans kärleks kraft

och han förbli hos oss.

 

 

 

 VÄLSIGNELSEN

 

 POSTLUDIUM

 

”Londonderry air” Trad. Irländsk folkmelodi

 

 -----------------
 

Dagens kollekt går till Majblomman.

Swishnummer: 123 340 90 34 - Långasjö
Swishnummer: 123 105 31 23 - Emmaboda
Swishnummer: 123 225 99 43 - Vissefjärda
Swishnummer: 123 640 80 58 - Algutsboda