Långasjö kyrka

Digital gudstjänst den 12 juli

Gudstjänst från Långasjö kyrka, Apostladagen

Du hittar ordningen för gudstjänsten här

Ordning för Apostladagen

Temat för dagen är: Sänd mig

 

KLOCKRINGNING

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Himmelske Fader,

som genom apostlarna lät evangelium

nå ut i hela världen,

ge oss mod att bryta upp

och följa Herren Kristus

för att med tillit och levande hopp

bygga din kyrka.

I Jesu namn.

Amen.

 

Psalm 96 – Öppna mig för din kärlek

1. Öppna mig för din kärlek.

Världen behöver mig.

Världen behöver din kärlek

strömmande genom mig.

 

2. Forma mig för ditt rike.

Uppväck mig, ge mig liv.

Tag mig nu in i din lydnad.

Herre, förvandla mig.

 

3. Nu till din tjänst, o Herre,

ger jag min kropp och själ.

Låt mig ur döden få uppstå.

Kristus du livet är.

 

4. Omslut mig med din kärlek.

Världen behöver mig.

Världen behöver din kärlek

strömmande genom mig

 

EVANGELIUM (Markusevangeliet 3:7-19)

Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: ”Du är Guds son.” Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

  

PREDIKAN

 

 

FÖRBÖN

Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ,

vi kommer till dig med vår längtan och vår bön.

Vi ber för alla människor i vårt samhälle,

i vårt land och i världen.

Hjälp oss som lever tillsammans på jorden

att förstå och respektera varandra.

Lär oss att uppskatta olikheter i vanor och värderingar,

och låt mångfalden i världen väcka vår glädje och tacksamhet.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, vi ber för kyrkan i världen och vårt pastorat.

Särskilt ber vi för gemenskapen i vår egen församling.

Hjälp oss att se varandra och ge varandra tid,

uppmärksamhet och kärlek.

Hjälp oss alla att bejaka kallelsen att leva nära dig.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, vi ber för vår samvaro med varandra.

Gör oss varsamma och omtänksamma, lyhörda och kärleksfulla.

Lär oss att tolka allt till det bästa och hellre förlåta än att

kräva vår egen rätt.

Vi ber särskilt för de människor som vi har svårt att möta.

Hjälp oss att hålla fred, så långt det beror på oss.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

 Tack Gud, för livet som ständigt förnyas av din välsignelse.

I Jesu namn. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

Psalm 288 – Gud, från ditt hus

1. Gud från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar

ut i en värld där stora risker väntar.

Ett med din värld, så vill du vi skall leva.

Gud gör oss djärva!

 

2. Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor.

Krossa vårt skal av värdighet och blyghet.

Lös oss från jaget, ge oss kraft att älska.

Gud, gör oss fria!

 

3. Ge oss din blick för dolda möjligheter.

Ge fantasi att finna nya medel,

Gud i din tjänst för fred och bröd åt alla.

Gud gör oss kloka!

 

4. Människors krav skall pressa oss, och tvivel,

oro och jäkt skall tynga våra sinnen.

Låt oss då känna att din kärlek bär oss.

Gud, gör oss glada!

  

VÄLSIGNELSEN

POSTLUDIUM

 ”Brudmarsch” Kompositör: Ole Andreas Fossan

 

----------  

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan

Swishnummer: 123 340 90 34 - Långasjö
Swishnummer: 123 105 31 23 - Emmaboda
Swishnummer: 123 225 99 43 - Vissefjärda
Swishnummer: 123 640 80 58 - Algutsboda