Varning!

Den senaste tiden har någon eller några skapat e-mailadresser som ska likna kyrkoherde Emmelrly Hidlings "svenska kyrkan adress"