Biskopens dag

Den 17/10 kommer biskop Fredrik Modéus till Emmaboda. Detta är en sista och avslutande del i visitationen av Emmaboda pastorat.

Vart sjätte år genomförs en ”visitation” av alla församlingar. Förr var visitationen främst ett tillsynsinstrument men idag handlar det mer om att främja och utveckla det lokala kyrkliga arbetet.
Den 17/10 kommer biskopen möta anställda, förtroendevalda, föreningar och politiker.  Han kommer göra studiebesök och leda en gudstjänst på kvällen, följt av en samling  om Svenska kyrkans roll och framtid i Emmaboda kommun.
Mässa kl. 18:00 i Emmaboda kyrka.