Biskop Fredrik Modéus hälsning i fastetid.

"I våra kyrkor finns sammanhang att möta oro och rädsla. Värme, stillhet och gemenskap"