Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och familj

VÄLKOMMEN TILL VÅRA GRUPPER
Vår barn- och familjeverksamhet är en del av vår dopundervisning. Utöver alla aktiviteter vi gör med barnen är också samlingar och andakter viktiga. Vi försöker på ett pedagogiskt och lekfullt sätt engagera barnen i våra gudstjänster för små och stora.

Har du frågor? Kontakta pedagog Linda Ursjö på: 0471-254 68 / 076-760 31 54 eller skicka e-post till Linda Ursjö.

Barn- och familjeverksamheten Emmaboda pastorat 2019-2020

Anmälan till barnverksamheten för läsår 2019-2020 är öppen!

Anmälan via formulär eller ifylld blankett till Pastorsexpeditionen.

Kyrkis

En grupp för barn 0-6 år med vuxen. Lek, andakt, sång och fika.

Välkommen när du kan och vill!

Måndagar 9:00 – 11:00 Emmaboda – Petra - Start 19/8

Torsdagar 9:00 – 11:00 Algutsboda – Petra - Start 22/8

Torsdagar 9:00 – 11:00 Vissefjärda – Fredrika - Start 29/8

After School – Nyhet!

Öppen verksamhet för hela familjen 0 – 100 år. Vi firar andakt, äter tillsammans och umgås.

Fredag 30/8 15:30 – 17:00 Emmaboda – Petra

Torsdag 19/9 15:30 – 17:00 Emmaboda – Petra

Fredag 4/10 15:30 – 17:00 Emmaboda – Petra

Fredag 29/11 15:30 – 17:00 Emmaboda – Petra

Vardagsgudstjänster

Vi firar vardagsgudstjänst en gång i månaden, under Kyrkis-tiden. Vi inleder i kyrkan med en kort och enkel gudstjänst kl 9:00.

Måndagar 9/9, 7/10, 4/11, 2/12 Emmaboda

Torsdagar 5/9, 3/10, 7/11, 12/12 Algutsboda

Miniorer

För barn i årskurs F-2. Blandad verksamhet med sång, andakt, lek, pyssel och fika. Vi är även utomhus ibland. Anmäl dig så snart som möjligt!

Tisdagar 12:45 – 14:10 Långasjö - Linda och Fredrika - Start 10/9

Onsdagar 12:45 – 14:10 Vissefjärda - Fredrika och Linda - Start 11/9

Onsdagar 17:15 – 18:00 Algutsboda – Petra - Start 28/8

Juniorer

För barn i årskurs 3–6. Blandad verksamhet med sång, andakt, lek, pyssel och fika. Vi är även utomhus ibland. Anmäl dig så snart som möjligt!

Tisdagar 14:20 – 15:50 Långasjö - Linda och Fredrika - Start 10/9

Onsdagar 14:30 – 16:00 Vissefjärda - Fredrika och Linda - Start 11/9

Onsdagar 17:15 – 18:00 Algutsboda – Petra - Start 28/8

Barnkörer

I Emmaboda pastorat har vi flera barnkörer. Körerna är ibland med på våra gudstjänster och vid några andra tillfällen under året. Välkomna alla barn som gillar att sjunga! Anmäl dig så snart som möjligt!

Måndagar 16:30 -17:15 5-10 år Emmaboda – Petra - Start 19/8

Tisdagar 14:10–15:15 Åk F-2 VärldensStörstaKör Långasjö - Helene - Start 10/9

Tisdagar 15:50 – 16:30 Åk 3-6 Noice Långasjö – Helene - Start 10/9

Onsdagar 14:30 – 15:15 Åk F-2 Änglakören  Vissefjärda – Birgitta - Start 11/9

Onsdagar 15:45 – 16:30 Åk 3-6 Tonfisskarna  Vissefjärda–Birgitta - Start 11/9

Onsdagar 16:30 – 17:15 Åk F-6 Coola kören  Algutsboda – Petra - Start 28/8

Gott och blandat!

En spännande träff för dig som går i årskurs 5, 6 och 7. Första träffen blir i Emmaboda. Vi lagar mat och umgås. Tillsammans bestämmer vi innehållet för träffarna. Välkommen! Kom ihåg att anmäla dig!

Fredagar 13/9, 25/10, 22/11, 20/12 kl. 17:00 – 19:30 – Linda    

Höstlov – Tack o Taco

Vi äter tillsammans, firar andakt och pysslar inför allhelgona. Alla välkomna oavsett ålder!

Tisdag 29/10 11:00 – 13:30 Algutsboda - Petra 

Onsdag 30/10 17:00 – 19:30 Vissefjärda – Fredrika och Birgitta

Torsdag 31/10 14:30 – 17:00 Emmaboda – Petra

Vandringar

Vi erbjuder vandringar för skolklasser. Allhelgonavandring för årskurs 3, Kyrkogårdsvandring årskurs 6, Julvandringar årskurs 1 och 4 samt Påskvandringar för årskurs 2 och 5.

Enastående familjer

Är du ensam förälder i din familj? Välkommen till träffar och aktiviteter för hela familjen. Första träffen 9/9 i Emmaboda. För mer info kontakta Linda.

Vid frågor kontakta oss gärna

Fredrika Jirle, pedagog, 070-225 58 69

Petra Hammar, pedagog, 072-549 05 17

Linda Ursjö, pedagog, 076-760 31 54

Helene André, kantor, 076-105 82 49

Birgitta Andrén Olsson, kantor, 070-760 31 53

Anmälan

För att delta i de fasta grupperna behöver en anmälan göras. Du lämnar anmälan via formulär på hemsidan alternativt att du skriver ut PDF-blankett från hemsidan och lämnar/skickar till Pastorsexpeditionen, Torggatan 26, 361 30 Emmaboda eller via e-post Emmaboda pastorat.

Här hittar du mer information om gudstjänster och arrangemang

Pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/emmaboda

Facebook – Leta efter Emmaboda pastorat så hittar du oss!

Instagram - emmabodapastorat

Emmaboda Tidning – Vi annonserar verksamheter och evenemang varannan vecka.