Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och familj

VÄLKOMMEN TILL VÅRA GRUPPER
Vår barn- och familjeverksamhet är en del av vår dopundervisning. Utöver alla aktiviteter vi gör med barnen är också samlingar och andakter viktiga. Vi försöker på ett pedagogiskt och lekfullt sätt engagera barnen i våra gudstjänster för små och stora.

Har du frågor? Kontakta pedagog Linda Ursjö på: 0471-254 68 / 076-760 31 54 eller skicka e-post till Linda Ursjö.

Barn- och familjeverksamheten Emmaboda pastorat 2018-2019

Barnverksamheten startar vecka 3 2019, förutom i Algutsboda där grupperna börjar vecka 10.

Anmälan via formulär eller ifylld blankett till Pastorsexpeditionen.

BabyCafé

Vuxen – barngrupp för barn upp till 12 månader. Gruppen drivs av föräldrar på ideell basis – lek, prat och fika.

Onsdagar 9:00 – 11:00 Emmaboda

Kyrkis

En grupp för barn 0-5 år med vuxen. Lite lek, andakt, sång, mycket bus och fika. Ingen anmälan behövs – välkommen när det passar!

Tisdagar 9:00 – 11:00 Algutsboda - Petra - Start vecka 10.

Torsdagar 9:00 – 11:00 Vissefjärda - Fredrika

Fredagar 9:00 – 11:00 Emmaboda - Petra - Start vecka 10.

Miniorer

För barn i årskurs F-2. Blandad verksamhet som sång, andakt, lek, pyssel och fika. Vi är även utomhus ibland. Anmäl dig så snart som möjligt!

Tisdagar 12:45 – 14:10 Långasjö - Linda och Fredrika

Onsdagar 12:45 – 14:10 Vissefjärda - Fredrika och Linda

Onsdagar 13:15 – 15:00 Algutsboda - Petra. Ordnad transport från Johansfors skola 13:00 - Start vecka 10.

Juniorer

För barn i årskurs 3–6. Blandad verksamhet som sång, andakt, lek, pyssel och fika. Vi är även utomhus ibland. Anmäl dig så snart som möjligt!

Tisdagar 14:20 – 15:50 Långasjö - Linda och Fredrika

Onsdagar 14:30 – 16:00 Vissefjärda - Fredrika och Linda

Onsdagar 13:15 – 15:00 Algutsboda - Petra. Ordnad transport från Johansfors skola 13:00 - Start vecka 10.

Barnkörer

I Emmaboda pastorat har vi flera barnkörer. Körerna är ibland med på våra gudstjänster och vid några andra tillfällen under året. Välkomna alla barn som gillar att sjunga!

Tisdagar 14:10 - 15:15 Åk F-2 Lilla kören, Långasjö - Petra - Börjar vecka 10!

Tisdagar 15:50 - 16:30 Åk 3-6 Diskanten, Långasjö - Petra - Börjar vecka 10!

Tisdagar 16:00 – 16:45 Åk F-6 Emmaboda barnkör, Emmaboda – Catarina

Onsdagar 13:15 – 15:00 Åk F-6 Barnkör och barnverksamhet, Algutsboda - Petra - Börjar vecka 10!

Onsdagar 14:30 – 15:15 Åk F-2 Änglakören, Vissefjärda - Birgitta

Onsdagar 15:45 – 16:30 Åk 3-6 Tonfisskarna, Vissefjärda – Birgitta

Gott och blandat! - Nyhet!

En spännande träff för dig som går i årskurs 5, 6 och 7. Vi träffas en gång i månaden på lite olika platser i pastoratet. Vi lagar mat och umgås. Utefter gruppens önskemål formar vi innehållet i träffarna. Välkommen! Glöm inte att anmäla dig.

Fredagar en gång i månaden 17:00 – 19:30 (Plats anges i bekräftelsen)

Messy Church

Gemenskap för alla med pyssel, sång, lekar, andakt och mat. Ingen anmälan behövs – välkomna!

Måndag 18/2 17:00 – 19:30 Emmaboda församlingshem

Familjeträffar

Vi träffas under olika teman för gemenskap, samtal, mat och lek. Anordnas på olika platser inom pastoratet.

Vandringar

Vi erbjuder återkommande jul- och påskvandringar för skolklasser. Julvandringar erbjuds för årskurs 1 och 4. Påskvandringar för årskurs 2 och 5.

Diakonalt arbete barn och familj

Vi arbetar stödjande till familjer som upplever social utsatthet. Det kan bland annat innebära träffar och sommarläger. Är du intresserad av att medverka, kontakta Linda för mer information. 

Vid frågor kontakta oss gärna

Fredrika Jirle, pedagog, 070-225 58 69

Linda Ursjö, pedagog, 076-760 31 54

Per Eriksson, pedagog, 076-760 31 30

Catarina Hermansson, kantor, 070-285 90 98

Birgitta Andrén Olsson, kantor, 070-760 31 53

Lina Petré, präst, 070-284 70 72

Anmälan

För att delta i de fasta grupperna behöver en anmälan göras. Du lämnar anmälan via formulär på hemsidan alternativt att du skriver ut PDF-blankett från hemsidan och lämnar/skickar till Pastorsexpeditionen, Torggatan 26, 361 30 Emmaboda eller via e-post Emmaboda pastorat.

Här hittar du mer information om gudstjänster och arrangemang

Pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/emmaboda

Facebook – Leta efter Emmaboda pastorat så hittar du oss!

Emmaboda Tidning – Vi annonserar verksamheter och evenemang varannan vecka.