Algutsboda kyrka

Annandag påsk

DU HITTAR ORDNINGEN FÖR annandag påsk HÄR

Ordning för Annandag påsk

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Herre Jesus Kristus, som vandrar vid vår sida,

gör våra hjärtan brinnande och öppna våra ögon så att vi känner igen dig.

Tack för att du möter oss i skriftens ord och i det brutna brödet.

Låt oss glada berätta för andra att du lever.

Din är äran i evighet.

Amen.

 

Psalm 198

1. Likt vårdagssol i morgonglöd

gick Jesus fram ur natt och död

till liv förutan like.

Därför, så länge världen står

det efter vinter kommer vår

också i andens rike.

 

2. Som fåglars kör i lund och mark

besjunger våren, blid och stark,

och livets alla under,

vi må besjunga med varann

hans liv, som döden övervann

i påskens morgonstunder.

 

3. Snart alla ängar stå i skrud

och skogen kläder sig som brud,

när livets krafter blomma.

Så komme vår i Jesu namn

i folkens liv, i kyrkans famn,

till alla själars fromma.

EVANGELIUM (Johannesevangeliet 20:19-23)

På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.” Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.”

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Vi får be för det som våra hjärtan är fullt av just nu. Vi ber för världen, vi ber för kyrkan. Och vi ber för de människor vi särskilt vill omsluta med våra förböner och som vi nu tyst nämner vid namn..

Jesus, dig söker jag, min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, som ett kargt och uttorkat land.

Fast jag inte kan ta emot din kropp och ditt blod i altarets sakrament, mätta ändå min hunger efter din närvaro, du som ensam kan fylla min tomhet, och låt de människor jag möter idag märka att du är i mig och jag i dig. I Jesu namn. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

Psalm 252

1. Hela vägen går han med mig,

vad kan jag väl önska mer?

Kan jag tvivla på hans godhet

när jag här hans ledning ser?

Himmelsk frid, gudomlig trygghet

uti honom har min själ

//: ty jag vet, vad än mig möter

gör dock Jesus allting väl ://

 

2. Hela vägen går han med mig,

hjälper mig och är mitt stöd,

ger mig nåd för varje prövning,

styrker mig med livets bröd.

Och om hjärtat skulle törsta,

vägen kännas tung och lång,

//: glädjekällor då ur klippan

springer fram som förr en gång ://

 

3. Hela vägen går han med mig,

- vilken kärlek hög och rik!

Och till sist en evig vila

ger han mig i himmelrik.

När jag där får fri, förklarad,

inför honom falla ned

//: skall med glädje jag det minnas:

hela vägen gick han med! ://

 

 

VÄLSIGNELSEN

 

 --- --- ---

 

 Dagens kollekt går till ACT Svenska kyrkan

Swishnummer: 123 640 80 58