Andakt andra söndagen efter Trettondedagen

från Vissefjärda