9/8, 16/8, 23/8 och den 30/8 är du varmt välkommen till friluftsgudstjänst!

Här finns mer info.!