-Jag säger på återseende!

Några sista ord från kyrkoherde Johanna Juhlin.