Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekumeniskt och globalt

Reformationsåret är ekumeniskt och globalt. Vi uppmärksammar 2017 tillsammans med andra kyrkor inom Lutherska världsförbundet, som valt ”Befriad av Guds nåd” som tema för reformationsåret.

Svenska kyrkan är medlem i Lutherska världsförbundet som samlar 145 kyrkor i 98 länder. Med anledning av reformationsåret 2017 har Lutherska världsförbundet samlat ihop reflektioner från hela världen om vad ”det lutherska” kan betyda. Lutherska världsförbundet om Reformation 2017.

Lutherska världsförbundet har ett globalt nätverk för unga, Global Young Reformers Network, som är öppet att anmäla sig till.