Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Stiftelserna riktar sig till bland andra funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Både privatpersoner och organisationer och föreningar som uppfyller stiftelsernas ändamålskrav är välkomna att söka ekonomiskt stöd.

Ansökningsperioden för 2018 är över

Organisationer och församlingar kan söka bidrag från Svenska kyrkans stiftelser och fonder igen i maj 2019. Privatpersoner kan söka bidrag i juni 2019.

En del församlingar och stift kan ge tillfälligt stöd

En del församlingar och stift kan ge tillfällig ekonomisk hjälp till privatpersoner. Framför allt kan församlingarna  ge stöd och råd, och hjälpa till med kontakter.
Alla församlingar erbjuder kostnadsfria enskilda samtal med en präst eller diakon.