Välkommen till ekumenisk gudstjänst och workshop om tro

Ekerö pastorat / Färingsö församling / Mälarökyrkan / Marielund