Foto: Magnus Aronson

Kyrkorna öppna för ljuständning och bön

Lovö, Ekerö, Munsö och Adelsö kyrka är öppna varje söndag kl 11:00-15:00 för ljuständning och bön. Ekebyhovskyrkan är öppen vardagar 9-16.