Foto: Kenneth Bengtsson

TUSEN ÅR TILL

Information om kyrkoherdetjänst

Vår historia går drygt tusen år tillbaka i tiden. Vår uppgift är att utvecklas med tiden och svara mot nutida människors andliga behov och längtan. Tusen år till är Ekerö pastorats vision. 

Vill Du i rollen som kyrkoherde i vårt pastorat medverka i detta arbete?

Mer information inom kort.

Intresserad redan nu? Kontakta:
gunilla.blom@svenskakyrkan.se