Bild från Taizé
Foto: Anna Thorstensson

Taizé (inställt 2021)

En resa du sent kommer att glömma! Taizé är ett kloster där det bor ett 80-tal bröder och systrar. Tillsammans med dem hjälps vi åt för att allt ska fungera med mat, städning, bön och gudstjänst för de 3000 ungdomar som är där.

En resa du sent kommer att glömma! Taizé är ett kloster där det bor ett 80-tal bröder och systrar. Tillsammans med dem hjälps vi åt för att allt ska fungera med mat, städning, bön och gudstjänst för de 3000 ungdomar som är där. En gång om dagen träffar man sin samtalsgrupp och diskuterar olika ämnen som rör ungdomar och livet idag kopplat till tro.

2019 Vi åker på höstlovet  (vecka 44). 27-30 timmar i en mysig buss! Mer info kommer vid en intresseanmälan.

Kostnad I priset ingår resa, kost och logi nere i Taizé (mat till/från Taizé beskostar du själv).

Ung volontär år 1: 2000 kr
Ung volontär år 2: 1800 kr
Ung volontär år 3: 1500 kr
Övriga församlingsbor/aktiva på annat sätt hos oss: 2300 kr
Icke församlingsbor: 3000 kr

Vid för få anmälningar kan resan ställas in.

Anna Thorstensson

Anna Thorstensson

EKERÖ PASTORAT

Församlingsassinstent

Mer om Anna Thorstensson

Församlingsassistent