Foto: Elin Rydström

Tacksägelsegudstjänst & skördeauktion

På vackra Lovö

Gudstjänst och skördeauktion i samarbete med familjen Rydström-Leesment och Färingsö församling.

Präster: Magnus Ehntorp och Peter Strömmer.

Lovö Kyrkas kör och Lovö barnkör medverkar under ledning av Leif Asp och Klara Valkare.

Ekologisk soppa och skördeauktion. Intäkterna går till förmån för kyrkans projekt ”från Ko till Kalv” och ett lokalt miljöprojekt för barn.