Stress och utmattning i vår tid 21 april

Föreläsning av Alexander Wilczek

Välkommen till att lyssna till en föreläsning om Stress och utmattning i vår tid.
Föreläsare: Alexander Wilczek, psykiater, psykoanalytiker och stressforskare.

21 april kl 19:00
Ekebyhovskyrkan

I samarbete med S:t Lukas.