Omsorg i coronatider

Så gör vi i Ekerö pastorat

Vi ska alltid ta hand om varandra - extra viktigt i coronatider.

Därför gäller följande i Ekerö pastorat:

Med anledning av de nya restriktionerna kan vi i nuläget inte fira gudstjänst (fysiskt), men vi livesänder gudstjänster på facebook varje söndag och fortsätter att mötas i webbandakter, digitala meditationer och godnattböner. All vuxenverksamhet ställs in tillsvidare, likaså Barnkörerna. Våra medeltida kyrkor är öppna för ljuständning och bön.

Regeringen har aviserat att från 1 juni lättas restriktionerna för bland annat religiösa sammankomster.  För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser höjs taket till 50 deltagare. För arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser är begränsningen fortsatt åtta deltagare. För arrangemang utomhus med anvisade sittplatser höjs antalet till 500 deltagare. För arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser höjs taket till 100 personer.

Det innebär att vi kan följa den plan vi gjort för sommaren med två gudstjänster varje söndag, en inomhus och en utomhus. Det innebär också att sommarkonserter blir möjliga. Vi kan också börja fira nattvard tillsammans utifrån de regler som vi följt tidigare med separata engångs-kalkar som görs i ordning i förväg med varsin oblat och att vi står glest framme vid altarringen.

För evenemang inomhus gäller att man ska sitta med en meters avstånd. Undantag är människor som delar hushåll med varandra och som kan sitta bredvid varandra i bänkarna. Det här gör att vi behöver göra en inventering av hur många sittplatser vi har i respektive kyrka så vi kan ge den informationen till de som bokat förrättningar.

  • Digital närvaro/ digital kyrka - webbandakter, meditationer och godnattböner i sociala medier och på hemsidan varje vecka.
  • Samtliga präster och diakoner är tillgängliga för samtal och stöd via telefon.  Under kvälls- och nattetid hänvisas till jourhavande präst 112. 
  • Vi hjälper till att matcha personer som behöver praktisk hjälp (handling mm) med en volontär, i samarbete med kommunen. 
  • Vi följer händelseutvecklingen noga och utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer fattar vi beslut inom Ekerö pastorat.

    ------------

 

Bön i coronatid

Gud, vår urkraft, du som är evig
hjälp oss i denna tid.

Vi ser många som har det svårt
som drabbats av sjukdom själva eller i den nära familjen
som blivit arbetslösa
som hamnat i situationer där ekonomin faller i kras,
där mörka tunga tankar tar över.

Hjälp oss Gud
Hjälp oss att orka, att hålla modet uppe, att hålla ut.
Vi ber speciellt om kraft och ljus
till de barn och ungdomar som är utsatta och far illa.

Gud, vi ber om stöd till oss här,
i vår kommun och i vårt pastorat
stöd att fokusera på det som är viktigt -
att hjälpa varandra, ta hand om varandra och göra det som vi trots allt kan.

Gud, du som är vår urkraft
Hjälp oss att se
Se solen
fåglarna som flyger
den lilla myran på stigen
grödan på åkrarna och
regnet som ger liv.

 

Bön i coronatid

Gud, vår urkraft, du som är evig
hjälp oss i denna tid. 

Vi ser många som har det svårt
som drabbats av sjukdom själva eller i den nära familjen
som blivit arbetslösa
som hamnat i situationer där ekonomin faller i kras,
där mörka tunga tankar tar över.

Hjälp oss Gud
Hjälp oss att orka, att hålla modet uppe, att hålla ut.
Vi ber speciellt om kraft och ljus
till de barn och ungdomar som är utsatta och far illa.

Gud, vi ber om stöd till oss här,
i vår kommun och i vårt pastorat
stöd att fokusera på det som är viktigt -
att hjälpa varandra, ta hand om varandra och göra det som vi trots allt kan.

Gud, du som är vår urkraft
Hjälp oss att se
Se solen
fåglarna som flyger
den lilla myran på stigen
grödan på åkrarna och
regnet som ger liv.