Foto: Zohra Bensemra/Reuters

NÖDROP på grund av strider i Sudan

Situationen i Sudan är akut. Strider och våld har tvingat 750 000 människor på flykt senaste månaden. Act Svenska kyrkans partner finns på plats och tar emot de som flyr in i grannländer.

Kollektvädjan med anledning

av strider i Sudan

I mitten av april utbröt strider i Sudan efter en lång tid av oroligheter. Redan innan striderna stod landet inför en humanitär kris och situationen som nu har uppstått har ökat både fattigdomen och hungern i landet. Möjligheten att möta människors grundläggande behov minskar drastiskt för var dag som går. Det råder brist på bland annat mat, vatten, mediciner, skyddsutrymmen och sjukvård.

Act Svenska kyrkan finns på plats genom ACT-alliansen och tar emot tusentals människor som flyr in i Etiopien, Sydsudan och Egypten. Våra lokala  samarbetspartner bistår människor med bland annat hälsovård, psykosocialt stöd, rent vatten och skydd. Behovet av ekonomiskt stöd är stort.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Din gåva bidrar till stöd för människor som drabbats av striderna i Sudan, samt till andra  katastrofinsatser i världen. Gåvan används där den behövs mest.

Tillsammans med ACT-alliansen och lokala samarbetspartner ber vi:

Herre förbarma dig!

Act Svenska kyrkan

Maj 2023

KOLLEKTVÄDJAN PÅ TIO SEKUNDER

I mitten av april utbröt strider i Sudan som har förvärrat en redan utsatt situation med fattigdom och hunger. Genom din gåva till Act Svenska kyrkan är du med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Swish: 9001223

Plusgiro: 90 01 22-3

Bankgiro: 900 1223