Foto: AFP

NÖDROP – JORDBÄVNINGARNA I MELLANÖSTERN

Många människor drabbas hårt av jordbävningarna i Syrien och Turkiet. Behoven är stora och fortsätter att öka. Din gåva behövs!
Genom våra partner i norra Syrien påbörjar Act Svenska kyrkan nu insatser för att lindra den akuta nöd som uppstått.

Insatserna handlar till en början om förnödenheter som mat och vatten samtidigt som vi ser till att människor kan söka skydd från kylan.
Den extrema vinterkylan som råder innebär att situationen försvåras ytterligare, i ett område som dessutom redan befinner sig i en akut humanitär kris.

Vi vädjar nu om gåvor till våra medmänniskor som drabbats hårt. Act Svenska kyrkans katastrofinsatser pågår på flera platser i världen och din gåva används där den behövs mest.

Swisha till 900 1223. Skriv AKUT i meddelandefältet.