Möt vår nye präst

Den 7 juni började Ulf Franzén på Ekerö pastorat.

Ulf Franzén är väl förtrogen med kris- och katastrofhantering. Han var en av de svenska präster som åkte ner i första akuta läget i Thailand efter tsunamin. Han har varit fallskärmsjägare, fängelsepräst, stiftsadjunkt för kyrka / arbetsliv, kyrkoherde och har arbetat som fartygspastor ombord på HMS Carlskrona under insats ME02 i Somalia för att skydda FN:s mattransporter från pirater.

Ett liv fyllt av tuffa utmaningar, har det varit medvetna val?
- Det har som oftast varit medvetna val fast jag vet att när man ser mitt CV, så ser det lite väl spännande ut. Jag har följt min kallelse, sett utmaningar och tagit
mig an dem.

När visste du att det var präst du ville bli?
- Den inre kallelsen fanns där under lång tid som en längtan att tjäna. Det stod inte präst i eldskrift på himlen, men i och med teologistudierna kom även den yttre kallelsen från kyrkan till prästämbetet.

Vad är dina tankar och känslor inför arbetet inom Ekerö pastorat?
- Jag går in i detta vikariat med förnyad energi och till min glädje upplever jag Guds ledning och kallelse på nytt. Jag hoppas kunna bidra och underlätta arbetet i församlingen fram till årsskiftet framförallt genom dop-, vigsel- samt begravningsförrättningarna. Barnverksamheten ligger mig också varmt om hjärtat och församlingens förskoleverksamhet gläder mig mycket som både präst, farfar och morfar med egna barnbarn i dessa härliga åldrar.