Miljöarbete

VISION: Ekerö pastorat vill vara ett föredöme i miljöarbetet och skapa delaktighet och ett växande engagemang i Guds skapelse

Ekerö pastorat vill vara ett föredöme i miljöarbetet och skapa delaktighet och ett växande engagemang i Guds skapelse. Så är pastoratets vision för miljöarbete formulerad. 

Pastoratet bedriver ett strategiskt miljöarbete enligt Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem.

Undrar du något så kontakta Susanne Olsson, miljösamordnare.
Var god se nedan för kontaktuppgifter.

 

Solceller på Ekebyhovskyrkan

181 solpaneler för en hållbar framtid

Så här går vi vidare

Miljöarbetet Ekerö pastorat

Historisk återblick

Ekerö pastorats miljöarbete

Vår inre miljö

Miljö handlar inte bara om det yttre utan också om det som finns på insidan

Länkar

till andra webbplatser för bra miljö