Meny

Lokal krisfond

Integration Ekerö

Vänfamiljnätverket har startat en lokal krisfond för att kunna hjälpa nyanlända familjer, vuxna och ensamkommande i olika nödsituationer då inget annat stöd finns att tillgå.

Vill du hjälpa oss att kunna hjälpa? Skänk en gåva via Swish 1233658218.

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

Ekerö pastorat

Integrationssamordnare

Mer om Karin Gustafsson

karin.gustafsson2@svenskakyrkan.se #integrationssamordnare

I projektet Öar utan gränser samverkar Ekerö kommun och det civila samhället för att välkomna nyanlända mälaröbor, skapa mötesplatser och underlätta för delaktighet och gemenskap i lokalsamhället. Svenska kyrkan Ekerö pastorat är med i detta projekt.

Ekerö kommun - Öar utan gränser