Foto: Marie Wimnell Sjöblom

Kyrkorna öppna

De ökade elpriserna påverkar oss alla. Vi håller fortsatt våra kyrkor öppna men har valt att sänka temperaturen inomhus en aning.

De ökade elpriserna påverkar oss alla. Ekerö pastorat har sedan flera år vidtagit energibesparande åtgärder. Vi har bland annat investerat i ett bokningssystem som möjliggör att vi kan upprätthålla rätt temperatur för våra fastigheter, våra inventarier och vid våra förrättningar, utan att ha värme på när det inte behövs. Sedan 2020 producerar vi också egen el på Ekebyhovskyrkan via solpaneler. 

Vi är solidariska med strävan att sänka Sveriges totala energiförbrukning. Vi håller fortsatt våra kyrkor öppna men de kan upplevas något kallare, då vi har valt att sänka temperaturen inomhus en aning. Vi fortsätter löpande att se över energiförbrukningen och vidta de åtgärder som behövs.