Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

EKERÖ PASTORAT Besöksadress: Björkuddsv 2, 17834 EKERÖ Postadress: BOX 116, 17822 EKERÖ Telefon: +46(8)56038700 E-post till EKERÖ PASTORAT

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkomötet

ägde rum 20-24 november 2017 i Uppsala

Kyrkomötet sammanträder i Uppsala under två sessioner på hösten. 

Kyrkomötet beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken. Kyrkomötet kan däremot inte fatta beslut i frågor som är församlingarnas eller stiftens ansvarsområden.

Kyrkomötet ansvarar alltid inför Svenska kyrkans medlemmar. Kyrkomötet väljer ledamöterna till kyrkostyrelsen, som är Svenska kyrkans styrelse och har huvudansvar för Svenska kyrkans verksamhet mellan kyrkomötena. Kyrkomötet fastställer också budgeten för Svenska kyrkan på nationell nivå.

Gå till Svenska kyrkans webbplats och läs mer om vilka frågor som tas upp nu i november. Svenska kyrkan kyrkomötet 2017