Foto: Stephan Christoph

Kyrkoherde Monika Regnfors Sjöréns avskedspredikan

Välkommen att höra och se avskedspredikan här.

Söndagen 30 januari håller Monika Regnfors Sjörén sin avskedspredikan i Ekerö kyrka klockan 11:00.

Med tanke på rådande restriktioner kan vi inte ta emot fler än 50 personer i kyrkan. Därför har vi också filmat kyrkoherde Monika Regnfors Sjöréns  avskedspredikan så att alla kan ta del av denna.