Jul för alla

Ekebyhovskyrkan 26 december

En julfest för alla åldrar

Julmat, sång, musik, lekar, dans kring granen. Festen inleds med Julgudstjänst klockan 11:00. Ingen kostnad.

Anmälan senast 20/12 till:  Anita Lahham, 
08-560 387 29, anita.lahham@svenskakyrkan.se