Foto: DIGG/E-hälsomyndigheten

Gudstjänster och konserter där vi förväntar många deltagare

Medtag vaccinpass!

Ekerö pastorat följer regeringens beslut om uppvisande av vaccinpass
för covid 19 vid sammankomster där fler än 20 personer deltar.

Observera att det kan bli kö vid insläpp p.g.a. kontroll av vaccinpass. Ha ditt vaccinationspass redo.

Gudstjänster där vi tror det blir fler än 100 besökare:


4/12 julkonserter Drottningholms slottskyrka kl 13,14,15
5/12 gudstjänst Drottningholms slottskyrka 11:00, julsånger kl 13, 14
4/12 Luciatåg Ekebyhovskyrkan  kl 14 och 16 
5/12 Luciagudstjänst Ekebyhovskyrkan kl 16
18/12 Birkakörens julkonsert Adelsö kyrka kl 15 och 17 
19/12 Händels Messias Ekerö kyrka kl 14 och 18
19/12 Gudstjänst Adelsö kyrka kl 15
21/12 Ekerö gospels julkonserter Ekerö kyrka kl 18:30 och 20:30
22/12 Ekerö gospels julkonserter Ekerö kyrka kl 18:30 och 20:30
24/12 Julspelgudstjänst Ekerö kyrka kl 10:00
24/12 Julspel med får och änglar Ekebyhovskyrkan kl 10:15
24/12 Julbön Drottningholms slottskyrka kl 17:00
24/12 Midnattsmässa Ekebyhovskyrkan kl 23:00
25/12 Julotta Ekerö kyrka kl 7:00
25/12 Julotta Lovö kyrka kl 7:00
26/12 Jul för alla Ekebyhovskyrkan kl 11:00
6/1 Trettondagen Lovö kyrka kl 16:00
9/1 Gudstjänst med julgransplundring Lovö kyrka kl 11:00